Поиск по сайту

Основи охорони праці - Гандзюк М.П.

Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 5-е вид. / За ред. М.П. Гандзюка. - К.: Каравела, 2011. - 384 с.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВАВСТУПЧАСТИНА І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІРОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ1.1. Закон України "Про охорону праці"1.2. Законодавство про працюПраця жінок та молоді1.3. Державне соціальне страхування1.4. Нормативно-правові акти з охорони праці1.5. Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці1.6. Відповідальність працівників за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праціРОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ2.1. Управління охороною праці2.2. Служба охорони праці підприємства2.3. Служба охорони праці об'єднання підприємств2.4. Служба охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом2.5. Служба охорони праці обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади2.6. Відповідальність працівників служби охорони праці2.7. Планування та фінансування робіт з охорони праці2.8. Звітність підприємств і організацій з питань охорони праціРОЗДІЛ 3. НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ3.1. Загальні положення3.2. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів3.3. Інструктажі з питань охорони праці3.4. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи3.5. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праціРОЗДІЛ 4. ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПІЛЬГИ І КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕСПРИЯТЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ4.1. Оцінка стану охорони праці на підприємстві4.2. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праціРОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ5.1. Соціальне значення охорони праці5.2. Економічне значення охорони праці5.3. Витрати на покращення умов і охорону праці5.4. Методика оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності заходів щодо покращення охорони праці5.5. Економічна оцінка заходів з охорони праці5.6. Спрощена методика визначення ефективності витрат на охорону праціРОЗДІЛ 6. ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ЗАПОБІГАННЯ6.1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництвіСпеціальне розслідування нещасних випадківЗвітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причинРозслідування та облік хронічних професійних захворювань 6.2. Розслідування та порядок обліку нещасних випадків невиробничого характеру6.3. Дослідження виробничого травматизму6.4. Основні заходи щодо запобігання травмам та професійним захворюваннямЧАСТИНА II. ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ РОЗДІЛ 7. ПРАЦЯ ТА II ФІЗІОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ7.1. Значення адаптації в трудовому процесі7.2. Показники тяжкості та напруженості трудового процесуРОЗДІЛ 8. НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ВИРОБНИЧІ ЧИННИКИ8.1. Характеристика небезпечних та шкідливих психофізіологічних виробничих чинників8.2. Вплив втоми на безпеку праці8.3. Вплив стресу на безпеку праціРОЗДІЛ 9. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВплив індивідуальних якостей працівника на безпеку праці9.1. Мотивація безпеки праці9.2. Організація безпечної поведінки працівника в процесі праці9.3. Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праціЧАСТИНА III. ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯРОЗДІЛ 10. ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ10.1. Загальні відомості10.2. Гігієнічне нормування параметрів повітря робочої зони10.3. Заходи щодо нормалізації мікрокліматуРОЗДІЛ 11. ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ, ЇХ НОРМУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ11.1. Поняття "чисте повітря"11.2. Шкідливі речовини та їх небезпека11.3. Гігієнічне нормування шкідливих речовин11.4. Особливості газового та парового забруднення повітря11.5. Контроль вмісту в повітрі шкідливих газів та пари11.6. Пилове забруднення повітря11.7. Методи визначення запиленості повітря11.8. Методи нормалізації складу повітря робочої зониРОЗДІЛ 12. ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ12.1. Значення світла для працездатності та здоров'я людини. Види освітлення12.2. Основні світлотехнічні характеристики12.3. Природне освітлення, його нормування та розрахунок12.4. Штучне освітлення, нормування та розрахунокДжерела світлаСвітильникиНормування штучного освітлення виробничих приміщеньРозрахунок штучного освітленняКонтроль та догляд за освітлювальними установкамиРОЗДІЛ 13. ШУМ, ВІБРАЦІЯ, УЛЬТРАЗВУК ТА ІНФРАЗВУК13.1. Шум. Загальні поняття та визначення13.2. Гігієнічне нормування шуму13.3. Вібрація13 4. Захист від шуму та вібраціїЗвукоізоляціяЗвукопоглинанняБоротьба з аеродинамічним та гідродинамічним шумомБоротьба з електромагнітним шумом13.5. Ультразвук13.6. ІнфразвукРОЗДІЛ 14. ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ14.1. Визначення та природа іонізуючого випромінювання14.2. Основні характеристики радіоактивного випромінювання14.3. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини14.4. Норми радіаційної безпеки14.5. Захист від радіаційного випромінюванняРОЗДІЛ 15. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ15.1. Загальна характеристика електромагнітних випромінювань15.2. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування15.3. Захист від електромагнітних випромінювань15.4. Електромагнітні випромінювання комп'ютера15.5. Електромагнітні випромінювання портативних комп'ютерів15.6. Безпечні рівні випромінюваньРОЗДІЛ 16. ВИПРОМІНЮВАННЯ ОПТИЧНОГО ДІАПАЗОНУ16.1. Інфрачервоне випромінювання16.2. Ультрафіолетове випромінювання16.3. Лазерне випромінюванняРОЗДІЛ 17. ОХОРОНА ПРАЦІ КОРИСТУВАЧІВ ПК17.1. Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць з ВДТ17.2. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТПсихофізіологічне розвантаження17.3. Вимоги до профілактичних медичних оглядівЧАСТИНА IV. БЕЗПЕКА ПРОЦЕСІВ ПРАЦІРОЗДІЛ 18. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА18.1. Основні визначення і актуальність проблеми електробезпеки18.2. Особливості електротравматизму. Електричний струм як чинник небезпеки18.3. Дія електричного струму на організм людини18.4. Види електротравм 18.5. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом18.6. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм18.7. Причини електротравм18.8. Земля як елемент електричної мережі. Напруга кроку18.9. Фізичні основи електробезпекиТрифазна мережа, ізольована від земліЧотирипровідна трифазна мережа з глухозаземленою нейтраллю18.10. Системи засобів і заходів щодо електробезпекиСистема технічних засобів і заходів електробезпеки18.11. Опосвідчення стану безпеки та експертиза електроустановок споживачівРОЗДІЛ 19. СИСТЕМИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ19.1. Класифікація, реєстрація та технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском19.2. Правила безпеки при експлуатації парових котлів19.3. Правила безпеки при експлуатації компресорних та холодильних установок19.4. Правила безпеки при експлуатації стаціонарного обладнання, що працює під тиском19.5. Правила безпеки при експлуатації балонів19.6. Правила безпеки прирезервуарному зберіганні газів19.7. Правила безпеки при експлуатації газового господарстваРОЗДІЛ 20. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ВАНТАЖНИХ І ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ РОБІТ20.1. Правила безпеки при монтажі та експлуатації транспортних машин та транспортних засобів20.2. Підіймально-транспортувальні машини, механізми та пристрої. Вимоги безпекиЛебідкиТельфериЕлеватори20.3. Автонавантажувачі, електронавантажувачі та електрокари. Правила безпеки при їх експлуатаціїАвтонавантажувачіЕлектрокари та електронавантажувачі20.4. Підіймальні пристрої - особливості безпеки при їх експлуатаціїВантажопідіймальні краниЛіфтиПідйомникиВантажозахоплювальні пристроїЧАСТИНА V. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКАРОЗДІЛ 21. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ21.1. Основні поняття та визначення пожежної безпеки21.2. Складові та загальна схема забезпечення пожежної безпеки21.3. Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпекиЗагальна характеристика законодавчої нормативно-правової бази України про пожежну безпекуОсновні положення Закону України "Про пожежну безпеку"РОЗДІЛ 22. ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ22.1. Процес горіння, його форми та види22.2. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів22.3. СамозайманняРОЗДІЛ 23. ОЦІНКА ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТАРОЗДІЛ 24. СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТАСистема протипожежного та противибухового захистуСпособи і засоби гасіння пожежСлужба пожежної безпекиПожежна охоронаДержавний пожежний наглядНавчання з питань пожежної безпекиЧАСТИНА VI. ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХРОЗДІЛ 25. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ25.1. Загальні принципи надання першої медичної долікарської допомоги25.2. Надання першої долікарської допомоги при порушенні дихання і серцевої діяльності25.3. Надання долікарської допомоги при опіках та відмороженніОпіки шкіриТермічні опіки шкіриХімічні опіки шкіриВідмороженняРОЗДІЛ 26. ДОПОМОГА ПРИ ІНШИХ ВИДАХ ТРАВМ ТА НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ26.1. Допомога при утопленні26.2. Допомога при ураженні блискавкою26.3. Допомога при ураженні електричним струмом26.4. Допомога при сонячному ударі26.5. Допомога при тепловому ударіСписок літератури

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
3  
Користувачів 598
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?