Джерела політичних конфліктів


Джерела політичних конфліктів


Джерелами політичних конфліктів є соціальні та позасоціальні чинники. Результатом дії останніх можна назвати расові конфлікти.

Переважають, звичайно, соціальні фактори.

Виділяють три основні причини, що лежать в основі політичного конфлікту.

Насамперед - це розбіжність статусів суб'єктів політики, їх рольових призначень і функцій, інтересів і потреб у владі, недолік ресурсів і т.д. Ці джерела політичних конфліктів найчастіше детермінують суперечності між правлячою і контрелітою, різними групами тиску, та між усіма іншими політичними суб'єктами системи влади.

До другого основного джерела політичних конфліктів відносяться розбіжності людей в базових цінностях і політичних ідеалах, в оцінках історичних і актуальних подій, а також в інших суб'єктивно значущих уявленнях про політичні явища. Такі конфлікти найчастіше виникають у тих країнах, де стикаються якісно різні думки про шляхи реформування державності, закладаються основи нового політичного устрою суспільства, шукаються шляхи виходу з соціальної кризи.

В останні роки ряд західних теоретиків (Дж. Бергон, К. Ледерер, Дж. Девіс та ін) висунули ще одну версію, що пояснює природу політичних конфліктів - т.зв. теорію людських потреб. Ця концепція стверджує, що конфлікти виникають в результаті ущемлення або неадекватного задоволення потреб. Прихильники цієї позиції відносять до базових джерел конфліктів різні цінності: О. Надлер - ідентичність, економічне зростання, внутрішнє саморозкриття; Р. Інглхарт - безпека, суспільне визнання, моральне вдосконалення і ін.

Третім джерелом політичних конфліктів у політичній науці розглядаються процеси ідентифікації громадян, усвідомлення ними своєї приналежності до соціальних, етнічних, релігійних та іншим спільнотам і об'єднанням, що визначає розуміння ними свого місця в соціальній і політичній системі. Такого роду конфлікти характерні насамперед для нестабільних суспільств, де людям доводиться усвідомлювати себе громадянами нової держави, звикати до нетрадиційних для себе норм взаємин з владою.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4342
2  
Всього коментарів 10
1  
Користувачів 62
Наши партнеры
Обновления new
  • Процесуальні права та обов’язки сторін
  • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
  • Сторони у цивільному процесі
  • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
  • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
  • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
  • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
  • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
  • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Информация
Голосование
Чи отримуєте Ви стипендію?