Поиск по сайту

Особливості суб'єкта і об'єкта управління в політичній кампанії


Особливості суб'єкта і об'єкта управління в політичній кампанії


Будь-який управлінський процес складається з кроків, які здійснює суб'єкт управління. Суб'єкт відіграє активну, провідну роль в управлінні, визначає цілі та завдання, вибирає методи їх досягнення та рішення, виконує конкретні дії. Від того, наскільки аргументовані його доводи, залежить удача розгорнутого з ініціативи суб'єкта управлінського процесу.

Специфіка управлінського процесу полягає в тому, що в взаєминах, які формуються між суб'єктом і об'єктом управління значення має саме суб'єкт метою якого є залучення у взаємодію певних соціальних груп.

Взаємодії між суб'єктом і об'єктом управління можуть мати безпосередній характер, наприклад зустріч кандидата з населенням або переговори конкуруючих сторін. При прямій взаємодії суб'єкт управління може спостерігати реакцію людини, поведінку якої він прагне змінити, побачити відповідні кроки і належним чином вибудовувати подальшу модель поведінки.

Часто взаємодія керуючого суб'єкта з об'єктом його впливу відбувається опосередковано, наприклад реклама на телебаченні, стаття в газеті, чутки. Відсутність безпосереднього контакту не змінює сутності взаємної дії, що припускає демонстрацію сторонами своїх намірів, їх інтерпретацію та відповідну реакцію.

Управління у політиці передбачає певну послідовність різного роду взаємодій для досягнення політичних цілей суб'єкта. Їх довгостроковість дозволяє змінювати поведінку об'єкта в необхідному напрямку.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация