Поиск по сайту

Виборча кампанія в умовах змішаної виборчої системи


Виборча кампанія в умовах змішаної виборчої системи


Змішана виборча система передбачає поєднання у собі елементів мажоритарної та пропорційної систем.

Існує досить широкий набір змішаних систем, які є поєднанням мажоритарної та пропорційної систем. Приблизно 20 країн світу застосовують їх.

Одним із найпоширеніших варіантів змішаної системи є рівне комбінування, що передбачає обрання половини депутатів мажоритарним шляхом, а іншої — пропорційним. У цій системі виборець одержує два голоси: один подає за одного із кандидатів, а другий — за один із партійних списків.

Переваги:

1) наявність постійного зв’язку між кандидатом і виборцями округу;

2) виборці голосують за конкретну людину, яку можуть побачити і оцінити;

3) можливість контролю за діяльністю депутата, персональна його відповідальність перед виборцями;

4) відбувається сприяння розвитку партійної системи та партійної ідеології;

Основним же недоліком змішаної виборчої системи вважають її певну нестабільність та складність в технічному плані. Також слід відмітити, що підсумковий розподіл місць в парламенті часто не відповідає реальним політичним вподобанням населення, а наслідками застосування змішаної виборчої системи є поява депутатів з подвійним статусом та проблема партійної єдності.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 962
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация