Поиск по сайту

Склад Європейського Союзу


Склад Європейського Союзу. Особливості правового режиму «заморських територій»


25 березня 1957 – Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Франція

1 січня 1973 – Велика Британія, Данія, Ірландія

1 січня 1981 – Греція

1 січня 1986 – Іспанія, Португалія

1 січня 1995 – Фінляндія, Швеція, Австрія

1 травня 2004 – Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія

1 січня 2007 – Болгарія, Румунія

1 липня 2013 – Хорватія

Декілька країн-членів Європейського Союзу мають спеціальні території, які через політичні, географічні або історичні причини мають спеціальний статус. Цей статус має титул спеціального в рамках повної автономії території або з обмеженим впливом ЄС

Заморські володіння та території - це 24 території, які мають особливі відносини із країнами-членами ЄС: 12 з Сполученим Королівством, 5 з Францією, 6 з Нідерландами та 1 з Данією. Їм було запропоновано сформувати Угоду про асоціацію ЄС. Ці території не є суб'єктом Зовнішнього тарифу європейської спільноти. Вони також не є частиною Євросоюзу, але ЄС застосовує своє законодавство до них настільки, щоб виконати необхідні домовленості для підписання Угоди про асоціацію.

На відміну від відносин партнерства та співробітництва, що встановлюються на підставі міжнародних угод про асоціацію між ЄС і третіми країнами та міжнародними організаціями, відносини асоціації із заморськими країнами і територіями Співтовариство регламентує односторонньо шляхом прийняття рішень Радою Євросоюзу, що фіксують детальні правила і процедури такої асоціації.

Заморські території мають різний статус, але спільним для всіх є те, що вони управляються виборними органами на основі своїх статутів (статутів). Виконавча влада належить різним органам: на островах Уолліс Футуна вона ввірена призначуваному метрополією представнику; в Новій Каледонії вона покладається на голову ради міністрів. У всі заморські території призначається метрополією представник держави, який стежить за дотриманням державних інтересів, виконанням законів і здійснює адміністративний контроль.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 732
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация