Поиск по сайту

Порядок роботи Європейського парламенту


Порядок роботи Європейського парламенту


Організація й процедура Європарламенту визначені Регламентом.

Парламент працює в сесійному порядку. Передбачається можливість скликання чергових та позачергових сесій.

Організація, структура й порядок роботи Європарламенту будуються й розвиваються по класичних парламентських зразках. Перше засідання відкриває найстарший депутат, а потім керівництво бере у свої руки знову обраний голова.

Робота Європейського Парламенту поділяється на два основних етапи:

1) підготовка до пленарної сесії – депутати працюють у різних парламентських комітетах, які спеціалізуються на конкретних напрямках діяльності ЄС.

2) пленарна сесія – на сесії, парламентарі розглядають запропоновані законопроекти, за необхідності вносять до них поправки і голосують за текст у цілому. До порядку денного сесії може також вноситися спілкування з представниками Ради ЄС або Комісії щодо стану загальноєвропейських або міжнародних справ.

Регламент Європарламенту встановлює, що пленарні засідання самого парламенту, а також засідання його комітетів проводяться в заздалегідь певнім місці його перебування. Таким місцем є м. Страсбург (Франція). У виняткових випадках за рішенням більшості депутатів одне або кілька пленарних засідань Європарламенту можуть відбутися в іншім місці. Це правило було уведено розраховуючи на те, що Європарламент стане засідати в м. Брюсселі, що є практично столицею спочатку співтовариств, а потім Європейського союзу.

Підготовку пленарних сесій депутати Європейського Парламенту здійснюють під час роботи у 24 спеціалізованих постійних комітетах, до складу яких входять від 28 до 86 депутатів. Очолює комітет голова, а в його структурі також є бюро та секретаріат. Керівництво Парламенту розподіляє місця в комітетах між політичними групами, відповідно до їх ваги за системою пропорційного представництва.

Комітети збираються один або два рази на місяць у Брюсселі для розгляду законодавчих пропозицій Комісії та Ради, підготовки звітів та здійснення іншої законодавчої роботи. Для розгляду та опрацювання важливих питань Парламент може створювати підкомітети та тимчасові комітети.

Оскільки ні Договори про Співтовариство, ні Регламент не вказують тривалість роботи парламенту, розпорядок його роботи й дати пленарних засідань визначаються розширеним бюро. Звичайний місячний календар роботи сесій Європарламенту розподіляє робочі дні в такий спосіб: один тиждень – на пленарні засідання, два тижні – на засідання комісій, один тиждень – на засідання політичних груп.

Європейський парламент скликається на сесію в другий вівторок березня. Період сесії відповідає періоду в один рік, починаючи з першого засідання. Протягом сесії парламент збирається щомісяця, при цьому проводяться щоденні засідання. У цілому Європейський парламент збирається 12 разів у рік із тривалістю роботи п’ять днів.

Як правило, засідання Європарламенту є гласними й відкритими для публіки. У виняткових випадках більшістю у дві третини голосів парламент може ухвалити рішення щодо проведенні закритого засідання.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 886
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация