Поиск по сайту

Спільна оборонна політика. Європейська оборонна агенція


Спільна оборонна політика. Європейська оборонна агенція


Союз має повноваження відповідно до положень Договору про Європейський Союз визначати та реалізовувати спільну зовнішню та безпекову політику, включаючи поступове формування спільної оборонної політики.

Завданням ЄПБО було визначено посилення можливостей Євросоюзу у сферах забезпечення миру, попередження конфліктних ситуацій та зміцнення міжнародної безпеки відповідно до принципів статуту ООН. Це в свою чергу вимагало покращення військових можливостей держав-членів ЄС. Для реалізації усіх цих завдань було створено певні структури та інструменти, а саме Постійний політико-безпековий комітет, Військовий комітет, Штаб Європейського Союзу, Оперативний центр, Європейське оборонне агентство та ін.

В рамках СПБО ЄС зможе займатися не лише миротворчою діяльністю, а й допомагати третім країнам в боротьбі з тероризмом на їхній території. Дії ці відбуваються на основі рішення Ради, яке ухвалюється одноголосно за пропозицією Верховного представника Союзу з зовнішніх справ і політики безпеки чи за ініціативи держави-члена.

Європейська оборонна агенція має своїм завданням:

- допомагати визначати цілі у сфері військового потенціалу держав-членів та оцінювати дотримання зобов’язань щодо цього потенціалу, взятих державами-членами;

- сприяти гармонізації оперативних потреб та запровадженню ефективних і сумісних методів постачання;

- пропонувати багатосторонні проекти, спрямовані на досягнення цілей у сфері військового потенціалу;

- підтримувати дослідження оборонних технологій, координувати і планувати спільну дослідницьку діяльність;

- допомагати визначати і, в разі потреби, виконувати будь-які доцільні заходи, щоб зміцнити промислову та технологічну базу оборонного сектору й підвищити ефективність військових витрат.

Європейська оборонна агенція є відкритою для всіх держав-членів, що висловлюють намір взяти участь у її діяльності. Рада, діючи кваліфікованою більшістю, ухвалює рішення, що визначає правовий статус, місце перебування та функціональні обов’язки Агенції.

У рамках Агенції створюються окремі групи, що об’єднують держави-члени, залучені до спільних проектів. Агенція виконує свої завдання, підтримуючи, в разі потреби, зв’язок з Комісією.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация