Поиск по сайту

Європейська політика сусідства


Європейська політика сусідства


Європейську політику сусідства (ЄПС) було розроблено в 2004 році, щоб запобігти появі нових меж між розширеним ЄС та країнами, що є його сусідами. (Акт з питань європейської політики сусідства)

Основна мета Європейської політики сусідства (ЄПС), створення передумов для посилення відносин розширеного ЄС зі своїми сусідами задля забезпечення простору стабільності та безпеки уздовж усього кордону Об'єднаної Європи.

Свою практичну реалізацію політика сусідства відображає в планах дій, які вкладаються між ЄС та 3-ми країнами. Визначають приорітет співробітництва сторін.

ЄПС із самого початку свого існування і до сьогодні залишається односторонньою ініціативою/політикою Європейського Союзу щодо Південного Середземномор'я, Близького Сходу та окремих країн Східної Європи, в рамках якої ЄС прагне розвивати відносини.

ЄПС пропонує державам-сусідам «привілейовані відносини», що мають будуватися на взаємному визнанні спільних цінностей, принципів ринкової економіки та сталого розвитку.

І вектор – «східне партнерство»

Алжир, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Молдова, Україна

ІІ вектор – «євросередземноморське партнерство»

Всі крани ЄС та 15 партнерів, які розташовані на Південному Середземномор’ї


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация