Поиск по сайту

Політичні партії європейського рівня


Політичні партії європейського рівня: особливості правового статусу, їх створення та діяльність


Правовий статус закріплений в ДЄС, ДФЄС та Регламенті Ради ЄС і Європарламенту про статус і порядок функціонування політичних партій на європейському рівні.

Політична партія – об’єднання громадян чи оформлена кооперація не менше 2 політичних партій, яка має політичну мету і організована в одній з держав-членів ЄС згідно з її публічним порядком.

Політичні партії на європейському рівні сприяють формуванню європейської політичної свідомості та висловлюванню волі громадян Союзу

Для отримання статусу європартії організація повинна відповідати наступним критеріям:

- мати статус юридичної особи;

- дотримуватися основоположних принципів Європейського Союзу, а саме принципу свободи, демократії, поваги прав людини та основних свобод, а також верховенства закону;

- брати участь у виборах до Європейського Парламенту або оголосити про намір це зробити;

- представництво мінімум в одній чверті держав-учасників Євросоюзу в особі європейських депутатів або депутатів національних або регіональних парламентів або мінімум 3% голосів в одній чверті держав-учасників на останніх виборах до Європейського Парламенту;

- щорічно публікувати звітність про свої доходи та витрати, активи та пасиви;

Якщо ці вимоги виконуються партія отримує фінансування з ЄС. Для отримання статусу євро партії заява подається до Європарламенту. (політична програма, статут, реквізити рахунків партії, документи про законного представника партії)

Фінансування євро партій – 15 % розподіляється між усіма партіями європейського рівня, 85 % для тих партій, які представлені в Європарламенті.

Членство в партії:

- персональне

- асоційоване

- членство в статусі спостерігача

На сьогодні існує 13 партій європейського рівня (Європ. народна партія, Альянс лібералів і демократів за Європу, Європейська демократична партія)


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 729
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация