Конституційне право (Шпаргалки)

Шпаргалки - Конституційне право України


Автономна Республіка Крим - теритріальна автономія у складі України

Виборче право і виборча система

Гарантії здійснення прав і свобод громадян України

Громадянське суспільство в концепції конституційного ладу

Державна територія поняття і склад

Державний кордон, поняття, види, порядок встановлення, режими

Державно-правові ознаки унітарної держави

Законодавча влада в Україні. Конституційна природа парламенту

Зміст і практична реалізація принципу поділу влади в Україні

Зміст системи сучасного українського конституціоналізму

Інститут президентства в Україні: історія становлення і сучасний етап розвитку

Історичний розвиток конституційних ідей

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України - склад та компетенція

Категорія публічної влади

Класифікація і характеристика інститутів конституційного права

Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина

Класифікація органів державної влади

Конституційні обов'язки людини і громадянина

Конституційні принципи та види взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади

Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Принцип діяльності

Конституційна характеристика України як демократичної, правової держави

Конституційна характеристика України як соціальної держави

Конституційно-правовий статус Вищої ради правосуддя

Конституційно-правовий статус депутата місцевої ради і правові гарантії його діяльності

Конституційно-правовий статус і система органів виконавчої влади на місцях

Конституційно-правовий статус народного депутата

Конституційно-правовий статус Президента України

Конституційно-правовий статус прокуратури України. Функції і повноваження

Конституціоналізм

Конституція України - структура

Концепція народного представництва

Людина, особистість, громадянин в сучасному коституціоналізмі

Міжнародно-правові стандарти

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

Місцеві державні адміністрації

Набуття громадянства України

Основні етапи розвитку вітчизняного конституційного будівництва

Особи без громаднства, поняття й особливості правового стану. Проблема полігромадянства

Особливості правового статусу зарубіжних українців

Особливості методу конституційного регулювання

Парламентські процедури, законодавча, установча,процедура здійснення парламентського контролю

Підстави виникнення і динаміки конституційних відносин

Поняття виконавчої влади та її місце в механіхмі державної влади

Поняття державного ладу України. Державний лад і форма держави

Поняття й особливості правового статусу біженця. Умови і порядок набуття та втрати статусу біженця.

Поняття й склад джерел конституційного права

Поняття і завдання навчальної дисципліни конституційного права

Поняття і зміст конституційного ладу, принципи конституційного ладу України

Поняття і конституційно-правова регламентація референдумів

Поняття і особливості конституційних відносин

Поняття і принципи громадянства України

Поняття і принципи державного устрою

Поняття і принципи місцевого самоврядування

Поняття і функції правової охорони Конституції

Поняття і юридична природа конституційних прав і свобод людини і громадянина

Поняття конституційної Юстиції

Поняття "Конституції"

Поняття норми конституційного права

Поняття органу держави, його ознаки та конституційний статус

Поняття та види конституційного контролю

Поняття та основи правового статусу іноземців. Права, свободи та обовязки іноземців

Поняття та предмет конституційного права

Поняття, предмет і система науки конституційного права

Порядок прийняття і внесення змін до КУ

Правова природа Конституційного Суду України

Правове регулювання і порядок формування представницьких органів держави і місцевого самоврядування

Правоохоронні та контрольно-наглядові органи

Прем'єр-міністр України. Порядок призначення, статус, повноваження і роль

Принцип республіканської форми правліня в Україні. Проблеми праламентсько-президентської і президентсько-парламентської респібліки

Принципи державного ладу України. Загальна характеристика

Принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина

Припинення громадянства України. Вихід з громадянства України. Втрата громадянства України

Система виконавчої влади в Україні

Система місцевого самоврядування

Порядок формування Конституційного Суду України: склад та конкурсні засади відбору кандидатур на посаду

Способи формування органів місцевого самоврядування

Структура норми конституційного права

Суб'єкти конституційних відносин

Суверенітет держави. Україна суверенна і незалежна держава

Судоустрій в Україні

Тенденції розвитку науки к.п. України

Теоретичні та конституційно-правові основи демократії

Український парламентаризм

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Функції і повноваження ВРУ

Функції конституційного права

Функції Конституції

Юридичні властивості Конституції

Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 99
Обновления new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Министерство образования и науки Украины изменило правило вступления в высшие учебные заведения
  • Во-первых, в 2019 году МОН увеличит льготы для участников боевых действий. Во-вторых, МОН утвердило новые нормы вступления в бакалаврат и
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Информация
Голосование
На якому ти курсі ?