Поиск по сайту

Документальна база соціальної політики


Документальна база соціальної політики


Державна політика обов’язково має бути зафіксована в письмовій формі та ратифікована однією з владних структур – законодавчою, виконавчою, судовою. Документальна база є важливою для реалізації будь-якої політики, у тому числі і соціальної.

Усі документи (нормативно-правові акти) можна класифікувати за такими критеріями:

За юридичною силою:

 • закони (ухвалюються органами законодавчої влади);
 • підзаконні акти (ухвалюються відповідальними органами державної влади, місцевим самоврядуванням).

За суб’єктом ухвалення (на прикладі України):

 • акти глави держави (укази, розпорядження);
 • акти законодавчого органу (закони, постанови);
 • акти уряду (постанови, розпорядження);
 • акти інших органів виконавчої влади (накази, інструкції, постанови, вказівки);
 • акти органів місцевого самоврядування (постанови, рішення).

За сферою дії:

 • загальнообов’язкові;
 • спеціальні; локальні.

За рівнем загальності правових норм:

 • загальні;
 • конкретизаційні.

За часом дії:

 • визначено-строкові;
 • невизначено-строкові.

Аналізуючи правову базу соціальної політики, слід звернути увагу, по-перше, на систему правових актів, які регулюють соціальні відносини та, по-друге, на їх дієвість, тобто на те наскільки основні суб’єкти дотримуються сформульованих у них норм.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 745
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация