Поиск по сайту

Ефективна кількість політичних партій


Ефективна кількість політичних партій


В політології є такий показник – ефективна кількість партій, тобто ті партії, які представлені в парламенті і впливають на електоральний процес на загальнонаціональному і місцевому рівні.

Індекс запропонований М. Лааксо і Р. Таадерега для визначення числа ефективних партій, які входять в рамки конкретної партійної системи.

Визначається за формулою:

Ефективна кількість політичних партій

де – кількість партій, p– відсоток парламентських місць (чи голосів виборців), і – партії. До уваги береться відносний розмір конкретної політичної партії, що виражається в пропорції місць, які посідає партія в парламенті, чи голосів, здобутих нею на парламентських виборах.

У двопартійній системі маємо справу з двома партіями. Якщо прийняти, що обидві партії займають по 50 % місць у парламенті, то ефективна кількість партій рівна 2.0. Якщо одна з них здобула 70 %, а друга 30 % парламентських місць, то індекс становитиме 1.7. Це означає, що одна з партій опанувала арену парламентської боротьби, а тому систему важко назвати двопартійною. У партійній системі з трьома партіями, які посідають однакову кількість місць індекс становитиме 3. Якщо ж одна з партій втратить частину депутатських мандатів, чи буде трохи слабшою від двох інших партій, то ефективна кількість партій буде десь між 2.0 та 3.0. Якщо політична (парламентська) сила партії є дуже близькою, то ефективна кількість партій буде дорівнювати кількості партій в парламенті. Коли з’являється диспропорція в силі політичної партії, то величина індексу буде нижчою, ніж фактична кількість партій. 


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 831
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация