Поиск по сайту

Соціологічний закон Дюверже. Політичні наслідки виборчих систем


Соціологічний закон Дюверже


М. Дюверже уперше з’ясував залежність між типами наявних у країні виборчої і партійної систем. Він сформулював «соціологічні закони Дюверже», які описують вплив виборчих процедур на кількість партій і характер партійних систем.

1. Пропорційна виборча система веде до формування партійної системи з багатьма партіями, які мають досить жорстку внутрішню структуру і незалежні одна від одної.

2. Мажоритарна виборча система абсолютної більшості зумовлює появу партійної системи, яка складається з кількох партій, що прагнуть до взаємних контактів і компромісів та об'єднання в коаліції.

3. Мажоритарна виборча система відносної більшості сприяє становленню двопартійної системи.

 


Політичні наслідки виборчих систем


Традиційно аналіз наслідків, до яких призводять виборчі системи за умов демократії, зосереджувався на впливі виборчої системи на кількість партій і її впливі на політичну стабільність держави.

Кожна виборча система сконструйована таким чином, щоб забезпечити: формування виборного органу, який відповідає настроям виборців; забезпечує формування уряду, який відповідає бажанням виборців, сформованих на основі відповідного розкладу голосів; стабільність та тривалість існування уряду; добір таких людей, особисті якості яких кваліфікуються як здатність до реалізації завдань, що ставляться перед виборним органом та урядом.

Політичні наслідки використання різних виборчих систем викликають зацікавлення широкого кола дослідників. Адже при розподілі місць у законодавчому органі країни на основі голосів, відданих на загальних зборах, обраний варіант виборчої системи може мати вирішальне значення для того, кого буде обрано і яка партія прийде до влади. Навіть при абсолютно однаковій кількості голосів, відданих за партії, одна виборча система вестиме до створення коаліційного уряду, а інша дасть одній партії змогу сформувати більшість і взяти владу в свої руки. Різні виборчі системи можуть дати абсолютно різні результати при однакових результатах голосування.

 

Виборча система може мати різні наслідки залежно від таких факторів, як ідеологічнийрелігійний, етнічний, расовий, регіональний, мовний та класовий поділ суспільства, а також від того, чи в країні існує розвинута, перехідна чи молода демократія, чи партійна система давно сформована, чи лише зароджується, або ж взагалі несформована, скільки в країні існує істотних партій, чи прихильники певної політичної партії зосереджені компактно, чи розсіяні по території всієї країни І нарешті, вибір певного варіанту виборчої системи може мати вплив на легітимність державних інститутів.

Отже, виборчі системи здатні вирішальним чином впливати на партійну систему країни, сприяючи великим, середнім або малим політичним партіям, стимулюючи збільшення або зменшення частки виборців, які беруть участь у політичному житті тощо.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 1088
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация