Поиск по сайту

Структура та функції політичного конфлікту


Структура та функції політичного конфлікту


Політичний конфлікт - це зіткнення, протиборство різних соціально - політичних сил, суб'єктів політики в їх прагненні реалізувати свої інтереси, пов'язані з боротьбою за здобуття або утримання влади, обумовлене протилежністю їх політичних інтересів і цінностей.

Порівняно з усіма іншими видами конфліктів, політичний конфлікт має свою специфіку: його домінантою є боротьба за владу. Якщо влада передається не в спадщину, то вже виникає конфлікт між людьми за право зайняти владні позиції.

Структура:

 1. об’єкт політичного конфлікту – певна сфера реального життя, коло суспільних, організаційних і міжособистісних відносин в яких між людьми виникають протиріччя
 2. предмет – конкретне спірне питання яке необхідно вирішити, підчас взаємодії людей або груп пов’язаних між собою відносинами залежності
 3. опоненти – безпосередні учасники політичного конфлікту
 4. конфліктні відносини і дії
 5. способи конфлікту

До позитивних функцій конфлікту належать:

1) регулятивно-розвивальна - конфлікт не дає застигнути, зупинитися, спонукає до змін, до розвитку, відкриває дорогу новому, яке може вдосконалити і стабілізувати внутрішній світ, відносини, систему;

2) інформаційно-об'єднувальна - під час конфлікту люди краще пізнають себе та один одного, конфлікт стимулює рефлексію та розуміння;

3) згуртування та структурування - конфлікт сприяє структуруванню соціальних груп, створенню організацій, згуртуванню груп та колективів;

4) стимулювання активності - конфлікт підвищує активність людей, знімає "синдром покори";

До негативних функцій конфлікту належать:

1) встановлення стереотипів та руйнівних форм самореалізації особистості шляхом маніпулятивного самоствердження і досягнення бажаного "обхідним шляхом";

2) погіршення психологічного клімату в колективах і руйнування міжособистісних стосунків;

3) зниження привабливості праці, що призводить до зниження її продуктивності;

4) неадекватність, насамперед у сприйманні проблеми та учасників конфлікту;

5) наростання конфронтації, яка затягує людей у боротьбу і примушує їх прагнути більше до перемоги, ніж до розв'язання проблем та пошуку альтернативи;

6) збільшення матеріальних та емоційних затрат на розв'язання конфлікту.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 889
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация