Поиск по сайту

Конфлікти культур в політичному житті


Конфлікти культур в політичному житті


У конфлікті політичних культур відбувається зіткнення різних політичних цінностей, норм, звичаїв, способів політичної поведінки, ціннісної орієнтації і цілей політичного розвитку. Найпомітніше ці конфлікти виявляються в періоди радикальних реформ.

 


Формаційна класифікація (К.Маркс) та технологічна (С. Ліпсет) класифікація типів суспільства


Суспільство – це «Продукт взаємодії людей»

У К. Маркса типологія суспільств грунтується на принципі природно-історичного підходу, згідно з яким всі суспільства без винятку рано чи пізно проходять одні й ті ж фази розвитку, які і складають елементи його типології. Згідно марксистської традиції, тип суспільства визначається способом виробництва, тобто тим, як використовуються і контролюються економічні ресурси, якими воно володіє. У зв'язку з цим розрізняються суспільства первісні, рабовласницькі, феодальні, капіталістичні, соціалістичні і комуністичні. Згідно з Марксом, кожна наступна формація є прогресивнішою порівняно з попередньою.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 831
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация