Поиск по сайту

Інструментальний підхід у теорії прийняття суспільно-політичних рішень


Інструментальний підхід у теорії прийняття суспільно-політичних рішень


На думку австралійського автора Г. Колбеча, будь-яка організована дія у політичному просторі, у тому числі – прийняття політичного рішення має такі характеристики, як когерентність, ієрархія й інструментальність.

Демократичне управління потребує ієрархії для здійснення політики та реалізації політичного рішення повноважними для цього інститутами. Політику вважають «визначенням на основі наданих повноважень того, що робитиметься в конкретній сфері, тож зрозуміло, що не можна мати різні повноважні органи, кожен з яких діятиме згідно зі своїми принципами, будь-то різні відділи однієї організації в межах широкої мережі, яку називають «урядом».

Нарешті, інструментальність полягає у тому, що рішення сприяє досягненню визначених політичних цілей – «політика уявляється як процес досягнення конкретних цілей. З цієї точки зору має існувати певний публічний порядок, який дає змогу визначати й вирішувати проблеми. Ці проблеми можуть формулюватися дуже широко (проблема безробіття серед молоді) або конкретніше (проблема навчального плану для перепідготовки людей старшого віку), вони можуть змінюватися у часі й просторі, а цілі можуть встановлюватися більш чи менш чітко, і все ж політика розглядається з точки зору проблем і їх вирішення».


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 386
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?