Поиск по сайту

Імперія династії Суй (581-618)


Імперія династії Суй (581-618)


Вень-ді (Ян Цзянь) (581-604)

|

Ян-ді (605-617)

|

Гунн-ді (617-618)

Засновник династії Сунь, князь Ян Цзянь.

Вень-ді безсумнівно був одним з найвидатніших діячів періоду північних династій. При ньому імперія поступово знайшла мир і спокій. За свідченням хронік, його правління "відрізнялося поблажливістю, закони були чіткими і ясними". Імператор все робив сам, був бережливим і ощадливим. Перш за все Вень-ді придушив повстання та бунти, розправився з розбійниками і грабіжниками. Потім він узявся за відновлення господарства. У період південних і північних династій через безперервних воєн і стихійних лих багато селян були змушені кинути свої поля і тікати світ за очі. З тих областей, де землі було мало, селян переселяли туди, де були необроблені пустки. Незабаром пусток зовсім не залишилося і всі вони перетворилися на родючі поля.

Ян-ді. Ян-ді взагалі любив будувати, і все, що він задумував, відрізнялося великим розмахом. Так, в перший же рік його царювання почалося будівництво відразу декількох величезних каналів, які повинні були зв'язати різні річкові системи. На будівництва зганялися мільйони селян. Багато з них гинули від важкої праці, голоду та жахливих умов життя. Непосильні податки розоряли населення.

В результаті народного повстання Ян-ді втік з країни , а імператором було обрано Гунн-ді.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 889
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация