Культурологія як наука. Етапи становленя


Культурологія як наука. Етапи становленя


Культурологія є системою знань про сутність, закономірності існування та розвитку, людське значення та способи пізнання культури. Тому важливим завданням теорії культури є пізнання сутності культури і виявлення законів та механізмів функціонування конкретних форм і сторін культури.

Базисом культурологічного знання виступають окремі науки про культуру, в межах яких досліджуються певні феномени культури. Таким чином, культурологія належить до соціогуманітарних наук, хоча активно використовує як методи природничих наук, так і спеціальні методи дослідження в соціальній сфері.

Культурологія як наука про культуру виникла в середині 20 ст. Ідею виділення культурології в самостійну галузь знань пов’язують  з іменем американського антрополога Л.Уайта, який застосував поняття культурології для позначення галузі знання, яку  Е.Тейлор визначив як науку про культуру.

У становленні культурології як галузі наукового знання виділяють такі періоди:

 • етнографічний (1800-1860),
 • еволюціоністський (1860-1895),
 • історичний (1895-1925),
 • культурософський (1925-1955),
 • сучасний (друга половина 20 ст.початок 21 ст.)

У розвитку культурологічного знання виділяють три історичних періоди:

 1. донауковий етап уявлень про культуру (від Стародавнього світу до XVIII ст.);
 2. етап становлення знань про культуру у межах інших наук (ХVІІІ-ХІХст.);
 3. формування культурології як самостійної науки (XX ст.).

У ці періоди відбувалося накопичення знань формування уявлення про предмет культурології. виділення початкових обґрунтувань і ключових категорій. Ці знання починають застосовуватися в різних сферах-у практиці масової комунікації, дипломатії,військової справи. Сьогодні існують принаймні три основні погляди на культурологію. Перший бачить у культурології комплекс наук,які вивчають культуру. Другий відводить культурології місце допоміжного розділу всередині дисциплін,пов’язаних із розглядом проблем культури. І третя точка зору стверджує ,що культурологія-це самостійна наука зі своїм предметом,методологією і певним місцем у системі гуманітарного знання.

Основні завдання культурології:

1. аналіз культури як системи культурних феноменів;

2. виявлення ментального змісту культури;

3. дослідження типології культури;

4. розв'язання проблем соціокультурної динаміки;

5. вивчення культурних кодів та комунікацій.

Вже у давніх міфах є спроба відповісти на питання про початок культурної історії людства. В легендах і міфах кожного народу є легендарні герої, які вчать людей оволодінню культурними досягненнями. Наприклад, Прометей навчив людей користуватися вогнем. Гермес — виготовляти знаряддя, опрацьовувати метали. Характерно, що доля культурного міфологічного героя майже завжди складалась трагічно.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
 • Поняття злочину
 • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
 • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
 • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
 • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
 • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
 • Умови застосування видачі або передачі злочинця
 • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
 • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
 • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?