Нові ідеї в працях українських діячів культури XVII-XVIII ст. Г.С. Сковорода


Нові ідеї в працях українських діячів культури XVII-XVIII ст. Г.С. Сковорода


17-18 століття стали періодом Руїни не тільки державності, а й культури. І все ж Україна намагається зберегти ідею незалежності. Зростає зацікавленість природничими науками. У лекціях Києво-Могилянської академії використовувались елементи астрономії, фізики, біології, медицини. З’явились курси натурфілософії.

Ф.Прокопович приніс в Україну найвищі досягнення наукової думки. Це ідеї Відродження, Реформації, які репрезентували тенденцію переходу від схоластики до матеріалістичних засад у філософії і просвітництві. Він зробив спробу відділити філософію від теології Саме на цей період припадає розквіт української філософської думки. Найбільшим філософом України був Г.Сковорода, що вважав філософію тією ниткою Аріадни, що допомагає людині знайти вихід із найскрутніших умов життя. Провідна його ідея – проблема людського щастя і сенсу життя: «пізнай себе», «поглянь» у себе. Сковорода вчив: "Збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай справжніх благ Людина щаслива, коли вільна і може займатися справою, до якої має природни здібності". Філософ шанував свободу, без неї не може запанувати справедливість. Його спадщина – трактати, байки, вірші, афоризми. Філософська концепція Сковороди ґрунтується на тезі про існування трьох світів: макрокосмос, мікрокосмос (Людина), символічний світ Біблії.

Протягом усього життя Сковорода послідовно уникав всього того, що могло уярмити його дух і волю до свободи, і з повним правом заповів написати на могилі слова: "Світ ловив мене, та не впіймав”.

Сковорода виступив як виразник етико-гуманістичних ідеалів людей праці. Його твори пройняті пафосом неприйняття несправедливої, ворожої людині соціальної дійсності, критикою вад панівних верств тогочасного суспільства, що позбавляло людину можливості утвердити себе у спорідненій праці, в якій Сковорода бачив єдиний засіб досягнення щастя. Як письменник Сковорода зробив важливий крок у розвитку української літератури. Його творча спадщина не утратила інтересу і для сучасних читачів.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
2  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Оцініть сайт