Пошук по сайту

Категорії загального, особливого і одиничного


Категорії загального, особливого і одиничного


Загальне, Особливе і Одиничне - філософські категорії, які виражають об'єктивний зв'язок світу і характеризують процес його пізнання.

 • одиничне (окреме, індивідуальне) - певний предмет, обмежений в просторі і часі;
 • загальне (загальне) - подібна, абстрактна від одиничних і особливих явищ властивість, ознака, на підставі якої предмети та явища об'єднуються в той чи інший клас, вид або рід (т. зв. абстрактно-загальне); 
 • єдність у різноманітті, закон, який пов'язує багатоманітність явищ в систему (т. зв. конкретно-загальне);
 • особливе - єдність одиничного і загального, предмет, узятий у своїй конкретній цілісності як визначено загальне і як не виключене з взаємозв'язку міра одиничного.

Одиничне - форма існування загального в дійсності; особливе - загальне, реалізоване в одиничному. 


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 391
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?