Пошук по сайту

Концепція д. в публ. америк. федералістів Гамільтон, Медісон


Концепція д. в публ. америк. федералістів Гамільтон, Медісон


Джон Адамс 1735–1826. Після завоювання незалежності він виділив питання про державний устрій, як виключно важливе та актуальне, відстоював три незалежні гілки влади (законодавчу, виконавчу і судову), сильну виконавчу владу і так звану систему стримувань і противаг. Його погляди знайшли подальший розвиток у збірнику "Федераліст", одним з авторів якого був і Олександр Гамілтон

Олександр Гамільтон 1757–1804, — визнаний лідер федералістів, видатний державний діяч, основою політичної творчості якого був захист сильної централізованої влади федерації в інтересах міцності союзу, його зовнішньої та внутрішньої безпеки. Гамільтон поділяв думку Адамса про те, що встановлення системи стримувань і противаг у сфері державної влади є необхідним в силу егоїзму людей, яких треба заставляти до співпраці в ім'я загального блага. Найміцнішою опорою будь-якої держави є інтереси людей. Без їхнього врахування будь-яка конституція перетворюється у пустий звук. Підкреслюючи важливість розподілу влади, Гамільтон вказував на значимість судової влади, зазначаючи, що, коли основою виконавчої влади є меч, законодавчої — гаманець, то судової — мудрість.

Гамільтон різко вороже ставився до народних мас. Усіх людей він переділяв на багатих та бідних, відповідно - на освічених і неосвічених, здатних і нездатних управляти справами суспільства. Такий поділ, на його думку, має природне походження і є непереборним. Тільки багатим належить право бути представленими у вищих державних органах. Тільки вони здатні забезпечити стабільність політичного ладу. Будь-які зміни наявного суспільного ладу не принесуть людям нічого доброго, мислитель був проти надання народові можливості брати активну участь у державних справах, бо це неминуче призведе до помилок та безладдя через нерозумність і непостійність мас, а відтак ослабне держава.

Джеймс Медісон (1751–1836) — "батько американської конституції". У своїй концепції, поруч з проблемами розподілу влади, системою стримувань і противаг, він значну увагу приділяв проблемі визнання прав людини, зокрема права на власність, та законодавчому закріпленню і захистові цих прав. Він підкреслював, що гарантією свободи громадян є загальне виборче право, короткі періоди між виборами, утвердження у громадян почуття справедливості.

Ідея поділу влади була добре відома американцям. І все ж Медісон виклав своє розуміння проблеми поділу влади, сформулював концепцію стримувань і противаг, яка дістала визнання як найоригінальніший вклад американців у політичну науку.

Власне сукупність ідей названих діячів американської правової думки дала можливість створити американську конституцію, яка і через двісті років залишається ефективною конституцією для демократичної держави. 


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 517
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?