Державний кордон, поняття, види, порядок встановлення, режими


Державний кордон, поняття, види, порядок встановлення, режими


Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що  проходить по цій лінії, та відмежовує територію однієї держави від іншої.

Державний кордон України визначається Конституцією  та законами України, а також міжнародними  договорами України.

Захист державного кордону України є невід'ємною частиною  загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки і  полягає у скоординованій діяльності військових формувань та  правоохоронних органів держави, організація і порядок діяльності  яких визначаються законом.

Державний кордон України, якщо інше не передбачено  міжнародними договорами України, встановлюється:

 • на суші - по характерних точках і лініях рельєфу або ясно  видимих орієнтирах;
 • на морі - по зовнішній межі територіального моря України;
 • на судноплавних річках - по середині головного фарватеру  або тальвегу річки; на несудноплавних річках (ручаях) - по їх  середині або по середині головного рукава річки;
 • на водосховищах гідровузлів та інших штучних водоймах -  відповідно до лінії державного кордону України, яка проходила на  місцевості до їх заповнення;
 • на залізничних і автодорожніх мостах, греблях та інших  спорудах, що проходять через прикордонні ділянки судноплавних і несудноплавних річок (ручаїв), - по середині цих споруд або по їх  технологічній осі, незалежно від проходження державного кордону  України на воді. 

Позначення державного кордону України 

Державний кордон України на місцевості позначається ясно  видимими прикордонними знаками, форми, розмір і порядок  встановлення яких визначаються законодавством України і  міжнародними договорами України. 

Зберігання документів демаркації державного кордону України  здійснює Державна прикордонна служба України в установленому  законодавством України порядку.

Порядок становлення держ. кордону України включає такі етапи :

 1. Делімітація – це становлення держ. кордону на картах чи схемах під час підписання двохсторонніх договорів між державами.
 2. Демаркація - це встановлення на місцевості по лінії держ. кордону заборів, стовпчиків, чи ін. позначок про проведення в цьому місці державного кордону.

Визначення режиму державного кордону України 

Режим державного кордону України - порядок перетинання  державного кордону України, плавання і перебування українських та  іноземних невійськових суден і військових кораблів у  територіальному морі та внутрішніх водах України

Не є порушеннями правил перетинання державного кордону 

України вимушене перетинання державного кордону особами,  транспортними засобами на суші, заходження іноземних невійськових  суден і військових кораблів у територіальне море та внутрішні води  України, вимушений вліт повітряних суден та інших літальних  апаратів, вчинені в стані крайньої необхідності, а також за інших  вимушених обставин. 

Під час надзвичайних ситуацій, зумовлених великими аваріями,  катастрофами і стихійним лихом, аварійно-рятувальні формування 

Види кордонів за своєю природою:

 • природні, або орографічні - кордони, які встановлені з урахуванням рельєфу місцевості (наприклад, за річищами річок або каналів, берегами озер, гірськими хребтами та ущелинами тощо).
 • геометричні кордони, тобто кордони, проведені по прямій, яка перетинає місцевість від однієї точки до іншої, незважаючи на характер місцевості (але оминаючи поселення).

Особливим видом геометричних кордонів є так звані астрономічні кордони, тобто такі, лінія яких збігається з паралеллю або меридіаном земної географічної сітки.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
1  
Всього матеріалів 4271
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 24
Оновлення new
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України
 • Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
 • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
 • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
 • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
Наші партнери
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?