Мобільна версія
Категорія: Конституційне право (Шпаргалки)


Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади


ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади»

Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади.

Порядок формування:

Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної політики.

Принципи діяльності:

Діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, безперервності, законності, забезпечення єдності державної політики, відкритості та прозорості, відповідальності. Міністерства та інші центральні органи  виконавчої  влади утворюються,  реорганізуються та ліквідуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України Члени Кабінету   Міністрів України можуть вносити Прем'єр-міністрові України пропозиції  щодо утворення, реорганізації або ліквідації  міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Статус:

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади  є юридичними особами публічного права. Міністерства, інші   центральні   органи   виконавчої   влади набувають статусу юридичної  особи  з  дати  внесення  до  Єдиного державного  реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про їх державну реєстрацію як юридичної особи.

Завдання міністерства

1. Основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну  політику  в  одній  чи  декількох сферах, є:

1) забезпечення нормативно-правового регулювання;

2) визначення пріоритетних напрямів розвитку;

3) інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики;

4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення  пропозицій  щодо  його  вдосконалення  та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

Завдання центральних органів виконавчої влади

1. Основними завданнями центральних органів виконавчої влади є:

1) надання адміністративних послуг;

2) здійснення державного нагляду (контролю);

3) управління об'єктами державної власності;

4) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність;

5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на них Президентом України.

Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади поширюються на всю територію держави


Категорія: Конституційне право (Шпаргалки)
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter