Поняття й особливості правового статусу біженця


Поняття й особливості правового статусу біженця. Умови і порядок набуття та втрати статусу біженця.
Права і обов'язки біженців


В Україні діє Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Відповідно до якого біженець — це особа, яка не є громадянином Украї­ни і внаслідок цілком обгрунтованих побоювань може стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національнос­ті, та ін. перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захи­стом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом уна­слідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (піддан­ства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього по­стійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівні з громадянами України права на:

 • пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України;
 • працю;
 • провадження підприємницької діяльності, не забороненої законом;
 • охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування;
 • відпочинок;
 • освіту;
 • свободу світогляду і віросповідання та ін.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівні з громадянами України права у шлюбних та сімейних відносинах.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, користується іншими правами і свободами, передбаченими Конституцією та законами України.

Особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, перетнула державний кордон України в порядку, встановленому законодавством України, повинна протягом п'яти робочих днів звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Особи, які вимушені були незаконно перетнути державний кордон  України з наміром набути статусу біженця і прибули в Україну,  повинні протягом доби звернутися до відповідного органу  міграційної служби.

Статус біженця надається на три місяці відповідним органом міграційної служби, і за його рішенням цей строк може бути продовжено.

Статус біженця втрачається, якщо особа:

 • добровільно знову скористалася захистом держави, громадянином якої вона є, або країни постійного проживання;
 • набула нового громадянства та користується захистом держави свого нового громадянства;
 • асуджена до позбавлення волі за вироком суду України, що набрав законної сили.

Особа позбавляється статусу біженця органом міграційної служби, якщо вона:

 • втратила підстави, за яких вона набула статусу біженця;
 • набула статусу біженця внаслідок подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
 • розглядається з поважних причин як загроза державній безпеці, громадському порядку, здоров'ю населення України.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4271
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 23
Оновлення new
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України
 • Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
 • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
 • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
 • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
Наші партнери
Інформація
Голосування
Оцініть сайт