Пошук по сайту

Особливості статистики соціально-політичного життя


Особливості статистики соціально-політичного життя: статистика виборчої системи і виборних органів державної влади, статистика державного управління і місцевого самоврядування, статистика політичних і масових громадських організацій, статистика здійснення політичних прав громадян і прав особи


Показники статистики виборчої системи і виборних органів державної влади:

 • чисельність висунутих кандидатів (всього, у тому числі за статтю, віком, партійною приналежністю, освітою, соціальному положенню)
 • чисельність зареєстрованих кандидатів (всього, у тому числі по виборчих округах, містах і т. д.)
 • чисельність виборців, які взяли участь у голосуванні (всього, у тому числі по виборчих округах (ділянках), містах, на певну годину в день виборів і в цілому)
 • кількість бюлетенів, визнаних недійсними
 • кількість виборчих округів, в яких призначені повторні вибори
 • чисельність і склад обраних до відповідного органу влади

Показники статистики державного управління та місцевого самоврядування:

 • кількість міністерств і відомств
 • чисельність працівників, що заміщають посади цивільної та муніципальної служби по гілках влади: законодавча, виконавча, судова
 • структура працівників органів влади за статтю, віком, гілкам влади, регіонам
 • склад і структура депутатів законодавчих органів по займаним позиціям (наприклад, прихильники соціального захисту всіх категорій, що працюють за контрактами, ті, у кого контракт достроково розірваний, і т. д.)
 • ступінь розбіжності думок депутатів і голова ОДА з різних питань економічного і соціального розвитку

Показники статистики політичних і масових громадських організацій:

 • число політичних партій;
 • чисельність членів кожної партії, їх розподіл за статтю, віком, освітою, регіонами;
 • склад керівних органів партій, у тому числі кількість звільнених працівників;
 • доходи партій (всього, у тому числі від членських внесків, видавничої та іншої діяльності);
 • витрати партій (всього, у тому числі на утримання партійного апарату, соціально-культурні заходи, потреби первинних організацій, благодійну діяльність і т. д.);
 • число видаваних партіями газет, журналів, тиражі виданні;
 • число демонстрацій, проведених за рік;
 • кількість свят і т. д.

Показники статистики здійснення політичних прав громадян та прав особистості:

 • число проведених мітингів, демонстрацій;
 • число учасників мітингів, демонстрацій, затриманих за звинуваченням у порушенні громадського порядку;
 • число страйків (всього, у тому числі за секторами та галузями економіки, за характером вимог (економічні, політичні, змішані));
 • число учасників страйків - всього, в середньому в одному страйку (в середньому на одне підприємство), розподіл учасників страйків по регіонах, секторах та галузях економіки, характеру вимог і мотивами;
 • кількість часу, не відпрацьованого працівниками, залученими в страйку, - всього; в середньому на одне підприємство, на якому проходили страйки; в середньому на одного учасника страйку;
 • число і склад громадян країни, які звернулися з проханням про виїзд за кордон для постійного проживання;
 • число задоволених заяв;
 • число громадян інших країн, які звернулися з проханням про переїзд на постійне проживання
 • число зареєстрованих злочинів з приводу порушення таємниці листування, телефонних переговорів, телеграфних повідомлень;
 • число зареєстрованих порушень недоторканності громадян;
 • число діючих релігійних об'єднань;
 • чисельність діючих релігійних навчальних закладів (всього, у тому числі за категоріями, число учнів у них);
 • число позовів на захист прав і законних інтересів громадян, пред'явлених до суду;
 • число звернень громадян до суду зі скаргами на неправомірні дії посадових осіб


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
5  
Користувачів 515
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
На якому ти курсі ?