Пошук по сайту

Право ЕС и национальные правовые системы государств-членов


Право ЕС и национальные правовые системы государств-членов


Соотношение права ЕС с национальным правом государств, входящих в ЕС, строится на четырёх:

 1. Верховенство по отношению к национальным системам права государств-членов. Принцип означает что в случае коллизии нормы национального права и права ЕС преимущественную силу имеет последняя.
 2. Прямое действие. Под ним понимается непосредственное действие и обязательная применимость норм права ЕС на всей территории Европейского Союза и относительно всех субъектов права.
 3. Интегрированность в национальные системы права государств-членов. Принцип означает, что все нормы права ЕС автоматически инкорпорируются в национальные правовые системы государств-членов.
 4. Юрисдикционная защищенность. Под ним понимается то, что обязанность обеспечения защиты норм права ЕС возлагается не только на судебные органы Европейского союза, но и на национальные судебные органы государств-членов.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 515
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?