Чинники, від яких залежать політичні рішення за Р. Далем


Чинники, від яких залежать політичні рішення за Р. Далем


У роботах одного з провідних теоретиків демократії – Р. Даля пропонується модель прийняття політичних рішень, умовою якої виступає контроль громадян над владою. Для цього необхідно поділяти демократичні цінності, дотримуватись норм демократії, своєчасно обмежувати владу як великих бізнес-корпорацій, так і бюрократичного апарату держави, забезпечити рівність доступу громадян до влади.

Серед необхідних умов, сприятливих для прийняття демократичних політичних рішень, виділяються соціокультурні (поширення демократичних ідей, демократична громадянська освіта, обізнаність громадян з власними правами, незалежні мас-медіа) та психолоґічні (рішучість і наполегливість громадян, їх впевненість у результативності своїх дій).

Плюралістична теорії демократії Р. Даля виходить з ідеї підконтрольності урядовців громадянам як головної умови демократичного політичного режиму. Також необхідними умовами виступають децентралізація політичного та економічного просторів, розвиток політичного плюралізму. Проблемність реалізації демократичної моделі прийняття та реалізації політичних рішень в українській політичній системі обумовлена багатьма чинниками, серед яких варто виділити наступні:

 • відсутність відкритості у діяльності влади, недостатньо ефективний контроль з боку громадськості за владними рішеннями, погана інформованість громадян щодо дій держави;
 • політичний популізм, який проявляється у деклараціях щодо ролі громадянського суспільства, «народного контролю», реформ, відповідальності влади;
 • «підданська» політична культура та патерналізм, який домінує у суспільстві;
 • тривале панування недемократичного політичного режиму (радянський тоталітаризм);
 • централізація влади, недостатня розвиненість горизонтальної взаємодії, місцевого самоврядування; - економічна монополія держави та олігархічних груп;
 • нерозвиненість громадянського суспільства.

Американський політолог Р. Даль визначив чинники, від яких залежать політичні рішення. Зокрема, він вважає, що:

1) вибір рішення залежить від того, чи існує вибір політичних курсів; якщо можливий лише один політичний курс, неможливо прийняти рішення;

2) характер рішення ґрунтується на можливих наслідках кожного з альтернативних курсів;

3) характер рішення залежить від значення результатів кожного з альтернативних курсів дії;

4) у сумнівних ситуаціях характер прийнятого рішення залежить від припущення щодо можливості досягнення визначених результатів, від психологічної підготовки до ризику, урахування фактору непередбачуваності.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 11
Наші партнери
Оновлення new
 • Поняття злочину
 • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
 • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
 • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
 • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
 • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
 • Умови застосування видачі або передачі злочинця
 • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
 • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
 • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?