Пошук по сайту

Конфлікти культур в політичному житті


Конфлікти культур в політичному житті


У конфлікті політичних культур відбувається зіткнення різних політичних цінностей, норм, звичаїв, способів політичної поведінки, ціннісної орієнтації і цілей політичного розвитку. Найпомітніше ці конфлікти виявляються в періоди радикальних реформ.

 


Формаційна класифікація (К.Маркс) та технологічна (С. Ліпсет) класифікація типів суспільства


Суспільство – це «Продукт взаємодії людей»

У К. Маркса типологія суспільств грунтується на принципі природно-історичного підходу, згідно з яким всі суспільства без винятку рано чи пізно проходять одні й ті ж фази розвитку, які і складають елементи його типології. Згідно марксистської традиції, тип суспільства визначається способом виробництва, тобто тим, як використовуються і контролюються економічні ресурси, якими воно володіє. У зв'язку з цим розрізняються суспільства первісні, рабовласницькі, феодальні, капіталістичні, соціалістичні і комуністичні. Згідно з Марксом, кожна наступна формація є прогресивнішою порівняно з попередньою.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1064
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація