Пошук по сайту

Особливості сприйняття політичного конфлікту


Особливості сприйняття політичного конфлікту


В умовах конфлікту сприйняття значною мірою стереотипізоване і характеризується типовими для соціальних стереотипів явищами.

Стереотипне сприйняття включає в себе:

 • емоційний аспект (сильна емоційне забарвлення, почуття ворожості по відношенню до протилежної сторони, недовіра, страх, підозрілість);
 • когнітивний аспект (прагнення до спрощення інформації, схематизм при оцінці фактів, крайня вибірковість сприйняття, тобто сприймається тільки та інформація, яка узгоджується з наявними стереотипами, вся інша ігнорується).

У найбільш екстремальній формі стереотипи проявляються на рівні масової свідомості. Значною мірою вони створюються і підтримуються засобами масової інформації.

Одним із прикладів стереотипізації образів в умовах конфліктних відносин може служити що описується Е. В. Єгоровою-Гантман і К. В. Плешаковим сприйняття японців під час другої світової війни американцями, особливо тими з них, хто жив на західному узбережжі. Воно характеризувалося тим, що японець в очах американця втрачав свої індивідуальні риси і сприймався як «японець взагалі», тобто в контексті історичних подій тих років тільки як ворог. Це спонукало американців до відповідних дій.

Стереотипізація сприйняття в умовах конфлікту служить причиною ігнорування всього того, що не вкладається в рамки власних уявлень і бажань. Ті факти, які суперечать сформульованій позиції, як правило, або не помічаються, або шляхом відповідної інтерпретації підганяються під засвоєні стереотипи. При цьому звужується спектр джерел інформації

У кінцевому рахунку стереотипізація обмежує пошуки можливих варіантів виходу з конфлікту. Сторони бачать і оцінюють лише дуже незначна кількість можливих альтернатив поведінки, вони діють в рамках тієї парадигми, яка описує конфлікт як гру з нульовою сумою.

Наприклад, якщо це територіальний конфлікт, то кожен з учасників спочатку претендує на всю спірну територію і навіть думки не припускає про можливі компромісні рішення. В результаті пропоновані сторонами варіанти вирішення конфлікту виявляються спрямованими головним чином на посилення протистояння.

Посиленню стереотипів в значній мірі сприяє пропаганда, націлена на формування «образу ворога». Кожна сторона намагається зробити пропаганду якомога простішою, дохідливою, виходячи з того, що чим примітивніше пропагандистський образ, тим він легше асимілюється в систему стереотипів особистості, соціальних та етнічних груп. Все це веде до того, що в конфлікті маси починають активно підтримувати своїх політичних лідерів.

Наприклад, як показали дослідження М. Дойча, в період «холодної війни» американські студенти оцінювали більш позитивна дії США проти СРСР. Вони частіше сприймали ці дії як правильні і законні на відміну від аналогічних дій СРСР проти США.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 532
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?