Пошук по сайту

Теорія держави і права

Шпаргалки - Теорія держави і права


 Для того, щоб скачати шпаргалки потрібно увійти під своїм логіном або зареєструватись !


 

Ekzamen_TGP.docx
Переглянути файл онлайн: Ekzamen_TGP.docx

 


1. Юриспруденція та її склад.

2. Поняття та мета загальнотеоретичної юриспруденції.

3. Фундаментальний характер загальнотеоретичної юриспруденції.

4. Предмет загальнотеоретичної юриспруденції.

5. Первинне та похідне виникнення держави.

6. Ознаки соціальних норм та їх різновиди.

7. Правове регулювання та його особливості.

8. Догма права та її складові.

9. Поняття та види принципів права.

10. Основні властивості права.

11. Аксіоматичні засади (постулати) права.

12. Парадигми праворозуміння. Основні типи праворозуміння.

13. Ціннісно-нормативне праворозуміння.

14. Інтегративне праворозуміння.

15. Співвідношення права і держави: етатистський та ліберальний підходи.

16. Принципи формування державної влади та механізм держави.

17. Інституалізація державної влади та механізм держави.

18. Класифікація правових норм.

19. Класифікація джерел права.

20. Священні тексти як джерело права.

21. Судовий прецедент як джерело права.

22. Звичай як джерело права.

23. Правова доктрина як джерело права.

24. Нормативно-правовий договір як джерело права.

25. Нормативно-правовий акт як джерело права.

26. Система права та її компоненти.

27. Поняття галузі права та їх класифікація.

28. Інститути права та їх особливості.

29. Форми систематизації законодавства.

30. Поняття та ознаки правовідносин.

31. Поняття правосвідомості та її структура.

32. Правова культура та її рівні.

33. Механізм дії права та його складові.

34. Юридичний процес та юридична процедура.

35. Поняття та форми реалізації права.

36. Поняття кодифікації законодавства та її види.

37. Суб’єкт права та суб’єкт правовідносин.

38. Поняття та зміст правосуб’єктності.

39. Фізичні та юридичні особи.

40. Об’єкти правовідносин.

41. Поняття та зміст суб’єктивного права.

42. Поняття та зміст юридичного обов’язку.

43. Юридичні факти ті їх класифікація.

44. Поняття та види фактичних складів.

45. Правова культура особистості та її структура.

46. Правова культура суспільства та її складові.

47. Правова соціалізація та правове виховання.

48. Завдання та система правового виховання.

49. Загальносоціальні та спеціальні функції права.

50. Соціальні чинники формування права.

51. Форми та види правотворчості.

52. Принцип і функції правотворчості.

53. Поняття та ознаки юридичного процесу.

54. Види юридичного процесу.

55. Сфери дії правової норми.

56. Предметна дія правової норми.

57. Темпоральна дія правової норми.

58. Просторова дія правової норми.

59. Персональна дія правової норми.

60. Застосування права як засіб забезпечення реалізації права.

61. Ідеологія застосування права.

62. Типове та нетипове застосування права.

63. Акти застосування права: поняття та види.

64. Поняття та призначення тлумачення права.

65. Тлумачення як з’ясування права.

66. Тлумачення як роз’яснення права.

67. Офіційне тлумачення права та його види.

68. Правова система та її компоненти.

69. Класифікація правових систем.

70. Поняття правового стилю. Правові сім’ї сучасного світу.

71. Цінності права та правові цінності.

72. Інструментальна цінність права.

73. Соціальна цінність права.

74. Особистісна цінність права.

75. Право як цінність культури та цивілізації.

76. Верховенство права у системі правових цінностей.

77. Поняття та види правової поведінки.

78. Правомірна поведінка. Типологія правомірної поведінки.

79. Правопорушення, його ознаки та види.

80. Зловживання правом.

81. Об’єктивно-протиправна поведінка.

82. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

83. Види юридичної відповідальності.

84. Поняття та основні вимоги законності.

85. Поняття та атрибути правового порядку.

86. Образ держави та поняття держави.

87. Сучасна та до сучасна держава.

88. Атрибути та ознаки держави.

89. Типологія держави.

90. Ціннісна характеристика держави.

91. Поняття державної території та її склад.

92. Поняття держави та державності.

93. Зміст поняття форма держави.

94. Статика та динаміка держави.

95. Державний та політичний режими.

96. Взаємодія держави та громадянського суспільства.

97. Поняття та класифікація функцій держави.

98. Функції держави та державна політика.

99. Номенклатура функцій сучасної держави.

100. Форми здійснення функцій держави.

101. Поняття та ознаки правової держави.

102. Співвідношення правової та конституційної держави.

103. Соціальна держава, її ознаки і функції.

104. Правова держава та верховенство права.

105. Вплив глобалізації на розвиток права та держави.

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
3  
Користувачів 530
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?