Исполнитель преступления


Исполнитель преступления


Исполнителем является лицо, которое в соучастии с другими субъектами преступления непосредственно или путем использования других лиц, не являющихся субъектами преступления, совершившего конкретное преступление. Отсюда следует, что исполнителем является соучастник, что своими действиями непосредственно выполнил полностью или хотя бы частично объективную сторону преступления. Главное, чтобы лицо своими непосредственными действиями выполнила действия, описанное в законе, или его часть как признак объективной стороны конкретного состава преступления. Без исполнителя отсутствует соучастия, так как только он совершает задуманное, он реализует, завершает умысел соучастников. И в этом смысле исполнитель - определяющая, центральная фигура в соучастии. Лицо, использующее невменяемого, выступает исполнителем

Исполнителем (соисполнителем) является лицо, которое в соучастии с другими субъектами преступления непосредственно или путем использования других лиц, в соответствии с законом не подлежащих уголовной ответственности за содеянное, совершившее преступление, предусмотренное настоящим Кодексом.

Исполнителем (соисполнителем) преступления признается лицо, непосредственно совершившее преступление.

Признаками такого лица, в соответствии с ч. 2 ст. 27, являются:

1) она является субъектом преступления;

2) совершило преступление, предусмотренное УК;

3) совершило такое преступление в соучастии с другими субъектами преступления непосредственно или путем использования других лиц, которые в соответствии с законом не подлежащих уголовной ответственности за содеянное.

Под совершением преступления понимается полное или частичное выполнение соучастником непосредственно или путем использования других лиц, которые в соответствии с законом не подлежат уголовной ответственности за содеянное, объективной стороны преступления. Например, при вымогательстве исполнителем является не только тот, кто предъявил требование "о передаче имущества, а и тот, кто добавил к ней соответствующую угрозу.

Совершение преступления в соучастии с другими субъектами преступления означает, что исполнитель, совершая преступление, действует совместно с другими лицами, которые, будучи субъектами преступления, выполняют роль организатора, пособника, подстрекателя или соисполнителя.

Лицо признается исполнителем преступления тогда, когда она совершает преступление непосредственно, то есть лично выполняет объективную сторону преступления, или путем использования других лиц, которые в соответствии с законом не подлежащих уголовной ответственности за содеянное.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
1  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?