Пошук по сайту

Общественные работы как вид уголовного наказания


Общественные работы как вид уголовного наказания


Общественные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых определяют органы местного самоуправления.

Бесплатные общественно-полезные работы выполняются осужденным в свободное от работы или учебы время. Конкретные виды таких работ определяются органами местного самоуправления. Ими могут быть: уборка улиц, парков, скверов, других территорий, работы по благоустройству населенного пункта, ремонта зданий, коммуникаций, погрузочно-разгружая работы, уход за больными, сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству лесов и Другие работы, чтo не требующие специальной подготовки или определенной квалификации.

Общественные работы не могут назначаться таким лицам, совершившим преступление:

а) лицам, признанным инвалидами первой или второй группы;

б) беременным женщинам;

в) лицам, которые достигли пенсионного возраста;

г) военнослужащим срочной службы.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
10  
Користувачів 510
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
На якому ти курсі ?