Особенности приобретения прав на землю территорий. общинами и государством по действующим зем. правовыми нормами


Особенности приобретения прав на землю территорий. общинами и государством по действующим зем. правовыми нормами


Статья 117. Передача земельных участков государственной собственности в коммунальную собственность или земельных участков коммунальной собственности в государственную собственность

1. Передача земельных участков государственной собственности в коммунальную собственность или наоборот осуществляется по решению соответствующих органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, которые осуществляют распоряжение землями государственной или коммунальной собственности в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Кодексом.

В решении органов исполнительной власти или органов местного самоуправления о передаче земельного участка в государственную или коммунальную собственность указываются кадастровый номер земельного участка, его местоположение, площадь, целевое назначение, сведения об обременениях прав на земельный участок, ограничения в ее использовании.

На основании решения органов исполнительной власти или органов местного самоуправления о передаче земельного участка в государственную или коммунальную собственность составляется акт приема-передачи такого земельного участка.

Решение органов исполнительной власти или органов местного самоуправления о передаче земельного участка в государственную или коммунальную собственность вместе с актом приема-передачи такого земельного участка является основанием для государственной регистрации права собственности государства, территориальной общины на нее.

2. К землям государственной собственности, которые не могут передаваться в коммунальную собственность, относятся земельные участки, которые используются Черноморским флотом Российской Федерации на территории Украины на основании международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, другие объекты недвижимого имущества государственной собственности, а также земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений, организаций, кроме случаев передачи таких объектов в коммунальную собственность.

3. К землям коммунальной собственности, которые не могут передаваться в государственную собственность, относятся земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, другие объекты недвижимого имущества коммунальной собственности, а также земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений, организаций, кроме случаев передачи таких объектов в государственную собственность.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?