Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття та риси адміністративної відповідальності

Поняття та риси адміністративної
відповідальності

Адміністративна відповідальність – це різновид правової відповідальності, специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі її компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів (передусім адміністративних проступків), згідно з якою особи, що скоїли ці правопорушення, повинні дати відповідь перед повноваженим державним органом за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні стягнення в установлених законом формах і порядку.

Соціальна роль адміністративної відповідальності є надзвичайно
важливою насамперед тому, що вона виникає як правовий наслідок неналежної реалізації
громадянами та юридичними особами своїх прав та обов’язків в суспільстві.

Адміністративній відповідальності, як різновиду юридичної відповідальності, притаманні такі ознаки: 

1) має зовнішній характер;

2) застосовується лише за вчинення правопорушення; 

3) пов’язана з державним примусом у формах каральних і правовідновлюючих заходів; 

4) визначена у нормах права; 

5) притягнення правопорушника до відповідальності здійснюється в певному процесуальному порядку;

6) притягнення до відповідальності здійснюється уповноваженими державними органами та посадовими особами; 

7) винна у вчиненні правопорушення особа несе певні втрати
матеріального та побутового характеру, які передбачені законом.

Як адміністративному примусу так і заходам відповідальності за порушення адміністративно-правових установлень притаманні наступні властивості

– вони мають офіційний, державно-владний характер; 

– розмаїття суб’єктів застосування; 

– численність осіб, щодо яких здійснюється застосування цих заходів; 

– відсутність службового підпорядкування між суб’єктами застосування; 

 багатоаспектну цільову спрямованість; 

– примусовий характер застосування; 

– вони мають тільки правовий характер.

 

 

Підстави адміністративної відповідальності
та їхня характеристика

Юридичною підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності є вчинення нею адміністративного правопорушення (проступку). Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається
протиправна, винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, яка посягає на
права і свободи громадян, державний або громадський порядок, власність, на встановлений
порядок управління, за що законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Фактичною підставою в кожному конкретному випадку становить адміністративне правопорушення, офіційне визначення якого надано в КУпАП. Так, ч.1 ст.9 адміністративним правопорушенням (проступком) визнає протиправну, винну (умисну або необережну) дію чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку передбачено адміністративну відповідальність. 


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+