Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні


Адміністративна реформа є складовою державної, економічної, соціальної реформи, які відбуваються в країні. Вона передбачає докорінні зміни в організації практичного виконання завдань держави і суспільства.

22 липня 1998 Президент України підписав Указ “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні”.

Для досягнення мети адміністративної реформи в ході її проведення має бути розв’язано ряд завдань: 

  • формування ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління; 
  • формування сучасної системи місцевого самоврядування;
  •  запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг;
  •  організація на нових засадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; 
  • створення сучасної системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів; 
  • запровадження раціонального адміністративно-територіального устрою. 

Адміністративна реформа має здійснюватись у кількох напрямках.

Перший – це створення нової правової бази, що регламентуватиме державне управління в Україні.

Другий – це формування нових інститутів, організаційних структур та інструментів здійснення державного управління.

Третій – це кадрове забезпечення нової системи державного управління.

Четвертий – це зміцнення та формування нових фінансово-економічних основ функціонування державного управління.

П’ятий – це наукове та інформаційне забезпечення системи державного управління, формування механізмів наукового та інформаційного моніторингу її функціонування.

Процес реформування має стосуватися системи центральних і місцевих органів виконавчої влади, системи місцевого самоврядування й адміністративно-територіального устрою держави, питань організаційного, кадрового, фінансово-економічного, інформаційного, наукового забезпечення.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+