Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття і види державних службовців. Їхні обов’язки і права


Поняття “державний службовець” відповідно до Закону “Про державну службу” є похідним від поняття “державної служби”.

Державний службовець – це особа, яка займає певну посаду в державних органах або їх апараті, здійснює на професійній основі діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави, наділена у зв’язку з цим відповідними службовими повноваженнями і одержує за це заробітну платню за рахунок державних коштів. 

Поділ державних службовців здійснюється за різними критеріями, в залежності від яких виділяють наступні види державних службовців:

а) за характером праці і обсягом та характером їх службових повноважень

 • керівники; 
 • спеціалісти; 
 • технічні виконавці.

б) за характером і обсягом владних повноважень: 

 • посадові особи; 
 • представники влади; 
 • адміністративно-допоміжний персонал; 
 • функціональний (оперативний, основний) персонал.

в) за видами служби, на якій особи перебувають: 

 • службовці звичайної (цивільної) служби; 
 • службовці спеціальної (мілітаризованої) служби, а відповідно і службовці.

г) за розподілом державної влади: 

 • державні службовці законодавчої влади; 
 • державні службовці виконавчої влади; 
 • державні службовці судової влади.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+