Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Організаційно-правові засади державного управління у галузі культури


Відповідно до ст. 54 Конституції України, громадянам України гарантується свобода літературної і художньої творчості. Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами. Було прийнято Основи законодавства України про культуру, які набули чинності, Закон України “Про фізичну культуру і спорт”, Закон України “Про туризм”, Закон України “Про курорти”.

Крім того, Президент України затвердив своїми Указами відповідні положення про органи виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері культури і мистецтв: 31 серпня 2000 року – Положення про Міністерство культури і мистецтв України, 26 лютого 2002 року – Положення про Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту, 11 квітня 2002 року – Положення про Державну туристичну адміністрацію.

Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері культури.

Кабінет Міністрів України має повноваження, визначені Основами законодавства України про культуру та іншими законодавчими актами, зокрема він:

  • забезпечує реалізацію політики держави у сфері культури;
  • здійснює за участю громадських об’єднань розробку державних програм розвитку культури та їх фінансування;
  • створює умови для відродження і розвитку культури української нації, культур національних меншин, які проживають на території України;
  • встановлює державні замовлення на випуск літератури, творів мистецтв;
  • сприяє розвитку нетрадиційних форм мистецтва;
  • здійснює заходи щодо повернення у власність народу України культурних та історичних цінностей, що знаходяться за її межами;
  • вирішує у встановленому законодавством порядку питання про надання закладам культури, що відіграють визначну роль у духовному житті народу, статусу національних;
  • розробляє і забезпечує впровадження науково обґрунтованих суспільно необхідних нормативів культурного обслуговування населення різних регіонів України, матеріальних і фінансових норм забезпечення закладів культури.

Галузі управління в сфері культури і мистецтв. Галузями управління у сфері культури і мистецтв можна вважати: управління обігом об’єктів національного культурного надбання, регулювання в галузі мистецтв, реалізацію державної програми розвитку фізичної культури і спорту, управління туристичною та курортною справою.

Культурні цінності. До культурних цінностей належать об’єкти матеріальної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. Унікальні цінності матеріальної та духовної культури, а також об’єкти(предмети), що мають виняткове історичне значення для формування національної самосвідомості українського народу, визнаються об’єктами національного культурного надбання і заносяться до Державного реєстру національного культурного надбання.

Місцеві органи управління культурою входять до відповідних державних адміністрацій і створюють необхідні умови для культурного розвитку громадян, керують закладами, підприємствами і організаціями культури.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+