Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Аналіз та прогноз злочинності (Лекції)

МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінології та

кримінально-виконавчого права

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з навчальної дисципліни

“Аналіз та прогноз злочинності”

Київ – 2015


ТЕМА 1. Поняття та предмет кримінологічного аналізу злочинності

1. Поняття, значення та мета аналізу злочинності

2. Предмет і види аналізу злочинності

3. Загальні методичні рекомендації щодо здійснення аналізу злочинності

4. Структура та зміст програми кримінологічного аналізу (дослідження) злочинності

ТЕМА 2. Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні

1. Поняття стану злочинності

2. Методика розрахунку показників інтенсивності злочинності

3. Структура та динаміка злочинності

4. Індекс суспільної небезпечності злочинності

5. Порівняльний аналіз стану злочинності у різних територіальних одиницях

6. Показники латентності злочинності

ТЕМА 3. Кримінологічний аналіз особи злочинця

1. Кримінологічні основи дослідження особи злочинця

2. Аналіз розподілу злочинців за кримінологічними видами та типами

3. Виявлені особи, що вчинили злочини, та їх статево-вікова характеристика

4. Розподіл виявлених осіб, що вчинили злочини, за основними кримінологічними ознаками

5. Розподіл виявлених осіб, що вчинили злочини, за видом зайнятості

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+