Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

АТ – артеріальний тиск

БЖ – безпека життєдіяльності

ВР – вибухова речовина

ГДВ – гранично допустимий викид

ГДЗ – гранично допустимі значення

ГДК – гранично допустима концентрація

ГДР – гранично допустимий рівень

ГДТН – гранично допустиме техногенне навантаження

ДНАОП – Державний нормативний акт з охорони праці

ДС – дихальна система

ЕЕГ – електроенцефалограма

ЕМП – електричні магнітні поля

ЕТТ – екологічна техномісткість території

ЖЄЛ – життєва місткість легень

ЗІЗ – засоби індивідуального захисту

Л – людина

ЛЕП – лінії електропередач

ЛЗР – легкозаймиста речовина

ЛК – логічна категорія

М – машина

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я

НС – надзвичайні ситуації

ОЛВ – об’єм легеневої вентиляції

ОП – охорона праці

П – продукція

ПЛК – похідна логічна категорія

СГ – сільське господарство

СДОР – сильнодіючі отруйні речовини

СДЯР – сильнодіючі ядучі речовини

СЗБЖ – система забезпечення безпеки життєдіяльності

СРМ – середовище робочого місця

ССС – серцево-судинна система

СТ – словник термінів

СУБЖ – система управління безпекою життєдіяльності

СУОП – система управління охороною праці

Т – сільськогосподарська технологія

ТЕС – теплові електричні станції

ТУП – тип умовного палива

УОС – ударний об’єм серця

ХОК – хвилинний об’єм крові

ЦНС – центральна нервова система

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ