Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Основні принципи щодо захисту населення:

Основні принципи щодо захисту населення:

— захист населення планується і здійснюється диференційовано, залежно від економічного та природного характеру його розселення, виду і ступеня небезпеки можливих надзвичайних ситуацій;

— усі заходи щодо життєзабезпечення населення готуються заздалегідь і здійснюються відповідно до законів держави;

— при захисті населення використовують усі наявні засоби захисту (захисні споруди, індивідуальні засоби захисту, евакуацію із небезпечних районів тощо);

— поінформованість громадян про свої основні обов’язки щодо безпеки життєдіяльності, дотримання ними установлених правил поведінки під час надзвичайних ситуацій.

Основні заходи щодо забезпечення захисту населення в надзвичайних ситуаціях:

— повідомлення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійне його інформування про наявні обставини;

— навчання населення застосуванню засобів індивідуального захисту і діям у надзвичайних ситуаціях;

— укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний та хімічний захист, евакуація з небезпечних районів;

— спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, продуктів харчування та води радіоактивними, отруйними, сильнодіючими отруйними речовинами та біологічними препаратами;

— організація і проведення рятувальних та інших робіт у районах лиха й осередках ураження.

Засоби індивідуального захисту

Засоби індивідуального захисту поділяють на засоби індивідуального захисту органів дихання та засоби індивідуального захисту шкіри.

За принципом захисної дії засоби індивідуального захисту органів дихання поділяють на фільтруючі та ізолюючі.

До засобів індивідуального захисту органів дихання фільтруючого типу відносять фільтруючі протигази, респіратори, ватно-марлеві пов’язки.

Фільтруючі протигази призначені для захисту органів дихання, очей та обличчя від отруйних і радіоактивних речовин та бактеріальних засобів.

Принцип дії фільтруючого протигаза ґрунтується на ізоляції органів дихання від забрудненого навколишнього середовища й очищення повітря, що вдихається, від токсичних аерозолів і парів у фільтруючо-поглинаючій системі.

Протигаз складається із шолом-маски та фільтруючо-поглинаючої коробки, з’єднаних між собою безпосередньо або за допомогою трубки.

Підготовка протигаза до використання починається з вибору необхідного розміру шолом-маски, який визначається за обсягом голови шляхом вимірювання її по лінії, що проходить через маківку, щоки та підборіддя. Розміри шолом-масок протигазів наведено у табл. 4.3.

Перед тим, як одягнути нову шолом-маску, необхідно протерти її чистою або зволоженою ганчіркою 2 % водним розчином формаліну.

Таблиця 4.3. Розміри шолом-масок

Основні принципи щодо захисту населення:

Респіратори використовують для захисту органів дихання від радіоактивного пилу (Р-2), від парів і газів на виробництві із СДОР (РПГ-67, РУ-60, РУ-60МУ).

Респіратор Р-2 — це фільтруюча напівмаска з двома клапанами вдихання й одним видихання, носовим кріпленням (рис. 4.4):

Основні принципи щодо захисту населення:

Рис. 4.4. Респіратори: а — Р-2; б — ШВ-1; в — ПРБ-5

На підприємствах із СДОР використовують респіратори, які складаються із гумової напівмаски, фільтру-вально-поглинальних патронів, пластмасових манжет із клапаном вдиху та видиху, трикотажного обтюратора, наголовника для закріплення на голові. Призначення патронів респіраторів наведено у табл. 4.4.

Ізолюючі засоби індивідуального захисту органів дихання призначені для захисту органів дихання, обличчя та очей від шкідливих речовин у повітрі в умовах ізоляції органів дихання від навколишнього середовища.

Таблиця 4.4. Призначення патронів респіраторів

Основні принципи щодо захисту населення:

До ізолюючих засобів індивідуального захисту органів дихання відносять ізолюючі дихальні апарати типу ІП-4, ІП-5.

Ізолюючий дихальний апарат ІП-4 призначений для захисту органів дихання, шкіри, обличчя та очей від речовини будь-якої концентрації, отруйності, сили дії.

Принцип дії цього протигазу ґрунтується на виділенні кисню із хімічних речовин при поглинанні вуглекислого газу і вологи, які видихає людина, тобто перетворенні СО2 на О2.

Засоби захисту шкіри призначені для захисту тіла людини в умовах зараження місцевості отруйними та радіоактивними речовинами та біологічними засобами, їх також використовують при дегазаційних, дезінфекційних і дезактиваційних роботах.

До засобів захисту шкіри відносять:

— загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК);

— легкий захисний костюм (Л-1);

— інші засоби.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+