Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В.М.

 

Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. Навч. посіб. — 6-те вид., перероб. і доп. — К.:Знання, 2007, — 332 с.

 

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.1. Концепція сталого людського розвитку — основа науки про безпеку людини

1.2. Еволюційний шлях навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” в Україні

1.3. Мета, завдання, структура та зміст дисципліни “Безпека життєдіяльності”

1.4. Структура життєдіяльності та її характерні ознаки

Проблеми життєдіяльності

Принципи забезпечення життєдіяльності:

Способи забезпечення життєдіяльності

1.5. Оцінка ризику ймовірних небезпек

Оцінка ризику може здійснюватися різними методами:

Розділ 2. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

2.1. Система “людина — навколишнє середовище” та її компоненти

2.2. Природне середовище і людина

2.3. Техногенне середовище і людина

Електричний чинник і безпека

Правила безпеки при користуванні електроприладами і надання першої медичної допомоги у разі ураження електричним струмом

Комп’ютер і здоров’я людини

Негативні фактори під час роботи з комп’ютером

Ергономічні вимоги до організації робочих місць

Комплекси спеціальних вправ та психофізіологічне розвантаження для користувачів комп’ютерів

Комплекс вправ для очей

Комплекс вправ для поліпшення мозкового кровообігу

Комплекс вправ для рук

Комплекс вправ для хребта

Психологічне розвантаження

Місто як джерело небезпеки

Як поводити себе в натовпі, щоб не постраждати

Поведінка людини у натовпі під час масових заходів

Заводи, фабрики, служби забезпечення міста

Сповіщення про хімічне зараження

Оповіщення про радіоактивне зараження

Затоплення помешкання

Витік газу

Безпека під час користування ліфтом

Руйнування помешкання внаслідок землетрусу, вибуху, іноді через недоліки будівництва

Основи пожежної безпеки

Небезпечні ситуації під час користування громадським транспортом

Що робити, якщо виникла пожежа у транспорті

Аварія автомобіля

Аварія потяга

Аварія літака

2.4. Соціальне середовище і людина

Фактори зниження життєдіяльності. Шкідливі звички

Здоровий спосіб життя. Його вплив на здоров’я та працездатність людини

Що робити, якщо стресу уникнути все ж таки не вдалося

Екстремальні ситуації криміногенного характеру і способи їх уникнення

Шляхи, форми та методи самозахисту

Правила придбання та користування спеціальними засобами самооборони

Поради щодо захисту особистої власності (пограбування квартир, викрадення автомобілів, кишенькові крадіжки)

Як зберегти своє майно від злочинних посягань

Що робити, якщо крадіжку намагаються здійснити, коли ви дома, або вона вже трапилась

Як уникнути зґвалтування

Автономне існування людини в екстремальних умовах

Якщо заблукав у лісі

Прикмети для орієнтування без карти

Добування і приготування їжі

Добування вогню

Правила власної безпеки під час купання

Перегрівання організму

Що робити у разі перегрівання

Блискавка

Перша медична допомога

Сонячний тепловий удар

Харчове отруєння

Укус змії

Перша медична допомога із використанням природних ліків

Розділ 3. НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Характеристика небезпек природного, техногенного характеру та їх наслідки

Поради щодо безпеки у разі отримання штормового попередження

Наслідки небезпечних землетрусів:

Правила поведінки людини під час землетрусу

Техногенні небезпеки радіаційного походження

Правила поведінки при аваріях на АЕС

Дотримання правил радіаційної безпеки та особистої гігієни

Контроль за грошима, забрудненими радіоактивними речовинами, які потрапляють у банківські установи

Техногенні небезпеки хімічного походження

Принципи гарантування техногенно-екологічної безпеки

3.2. Сучасні екологічні проблеми і здоров’я людини

Зв’язок між здоров’ям людини й атмосферою

Який вихід з цієї ситуації

Забруднення атмосферного повітря (на прикладі Львівської області)

Гідросфера і здоров’я людини

Водні ресурси Львівщини

Літосфера та здоров’я людини

Літосфера Львівської області

Основні принципи забезпечення екологічної безпеки

3.3. Небезпеки соціально-політичного характеру та їх вплив на життєдіяльність людини

Тероризм

Що потрібно знати і робити, щоб не захворіти пташиним грипом

Розділ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

4.1. Правове регулювання та нагляд за безпекою життєдіяльності

Закон України “Про охорону здоров’я населення”

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Мета цивільного захисту

Принципи цивільного захисту

Завдання цивільного захисту

Основні заходи у сфері цивільного захисту

4.2. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

Надзвичайні ситуації воєнного характеру

Сучасні військові засоби ураження та наслідки їхнього застосування

Ядерна зброя

Хімічна зброя

Біологічна зброя

Звичайні військові засоби ураження

Основні принципи щодо захисту населення:

Основні заходи щодо забезпечення захисту населення в надзвичайних ситуаціях:

Засоби індивідуального захисту

Медичний, радіаційний та хімічний захист

Укриття людей у захисних спорудах

Евакуація населення з небезпечних районів

Спостереження та контроль за станом навколишнього середовища, продуктів харчування та води

Прилади радіаційного, дозиметричного контролю та хімічної розвідки

Дозиметричні прилади

Прилади хімічної розвідки

Практична перевірка вмісту кількості синильної кислоти в тютюновому димі

Захист продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення

Санітарні заходи в особистих підсобних господарствах

Поради щодо захисту продуктів харчування від нітратів

4.3. Безпека підприємницької діяльності

Дії установи банку в екстремальних умовах

Поведінка персоналу у випадку пожежі в банку

Поведінка персоналу у випадку аварій на хімічно-небезпечних об’єктах

Поведінка персоналу у випадку аварій на АЕС

Поведінка персоналу у випадку затоплення приміщень банку

Поведінка персоналу у випадку землетрусу

При отриманні поштових надходжень чи особистих вручень пакетів, бандеролей необхідно звернути увагу на:

При виявленні вибухового пристрою або підозрілого предмета необхідно

4.4. Надання першої медичної допомоги

Послідовність надання першої допомоги

Висновки

ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+