Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Дії установи банку в екстремальних умовах

Дії установи банку в екстремальних умовах

Однією з особливостей сьогодення є високе фізичне та психологічне напруження при вирішенні всіх життєвих завдань, у тому числі й у процесі виробництва. Таке напруження, зокрема, створюють умови навколишнього середовища, інформаційна насиченість, підвищена емоційність взаємовідносин та сприйняття різних ситуацій підприємницької діяльності. Водночас виникають ситуації, за яких підприємства, банки, установи та їхні працівники піддаються серйозному впливу досить напружених, майже критичних, обставин, що характеризуються високим рівнем загрози їхньому здоров’ю, життю та діяльності. Такі ситуації заведено називати екстремальними.

За своїм походженням екстремальні ситуації бувають: соціально-психологічного характеру, пов’язані з дією різного роду (шантаж, використання психотропних (наркотичних) речовин та спеціальних психотехнічних комунікацій, зомбування, дискредитація, наклеп, поширення негативних чуток тощо); фізичного характеру, пов’язані з загрозою застосування сили у будь-якому вигляді (терористичні акти, розбійні напади, захоплення заручників тощо); природного характеру (землетруси, повені, бурі тощо); техногенного характеру (радіаційні або хімічні аварії, пожежі).

Алгоритм поведінки людини в екстремальній ситуації:

— заспокоїтися, привести себе до стану, який дозволить нормально думати і діяти;

— проаналізувати ситуацію і своє місце в ній;

— оцінити відомого або можливого противника (об’єкт, джерело небезпеки, що створили екстремальну ситуацію );

— визначити тактику поведінки і дій в екстремальній ситуацій

Виникнення екстремальних ситуацій, зазвичай, буває раптовим, унаслідок чого банк та його працівники не готові до них і не завжди можуть правильно реагувати на перші їх ознаки та прояви. Тому банки повинні прогнозувати можливість створення довкола них різного роду екстремальних ситуацій, і розробляти відповідні кризові плани. Ці плани установ, банків щодо екстремальних ситуацій мають передбачати порядок дій установ банків у період загрози та настання екстремальних ситуацій, а також дії щодо ліквідації їх наслідків. Крім того, у зазначених планах можуть передбачатись заходи гарантування безпеки персоналу та майна банків, їх ресурсів, а також заходи, спрямовані на забезпечення комерційної діяльності в умовах екстремальних ситуацій. Як приклад, можна навести варіант структури кризового плану одного з банків.

Зокрема, план містить:

1. План фізичної безпеки.

2. Заходи щодо захисту персоналу банку, його коштовностей, грошей, майна, обладнання, техніки, споруд.

3. Заходи, спрямовані на обмеження доступу у банк сторонніх осіб.

4. Заходи щодо попередження скоєння будь-яких протизаконних дій, якими може бути створено загрозу настання екстремальної ситуації.

Значне місце у гарантуванні безпеки банку в умовах екстремальних ситуацій відводиться правильній поведінці персоналу банку. Особливо це важливо у випадку техногенних аварій, пожеж, стихійних лих, тобто у так званих некерованих ситуаціях. Якраз за таких умов багато що залежатиме від самостійних дій працівників, їх знання вражаючих факторів екстремальної ситуації та надання самодопомоги та взаємодопомоги. З цього приводу існує низка рекомендацій.

Поведінка персоналу у випадку пожежі в банку

1. Уразі невеликих осередків пожежі негайно вжити заходів щодо їх гасіння, за сильного вогню — здійснювати евакуацію з місця пожежі.

2. Залишаючи приміщення, зачинити вікна і двері, знеструмити всі електричні мережі, прилади й обладнання, які там є. Якщо є змога, доцільно знеструмити всю будівлю банку.

3. Виходячи з приміщень, будинків, у яких є значні осередки пожежі, особливу увагу варто приділити захисту від диму (зробити пов’язку з мокрої тканини і дихати через неї); у разі сильного задимлення просуватись навколішки або повзти — внизу менше диму; місця, охоплені вогнем, пробігати, затамувавши подих і прикривши відкриті ділянки тіла.

4. Якщо зайнявся одяг, не треба бігти, необхідно швидко скинути його або щільно накинути інше вбрання і збити полум’я.

5. Пошук людей здійснювати групами (парами), страхуючи одне одного.

6. У разі пожежі на нижніх поверхах працівники, які перебувають на верхніх, не повинні користуватись ліфтами або намагатись спуститись сходами. Перебуваючи в приміщеннях, потрібно зачинити двері, відчинити вікна та кликати і сигналізувати про допомогу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+