Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Бюджетний дефіцит: причини виникнення та підходи до регулювання

 

Бюджетний дефіцит: причини виникнення та підходи до регулювання

Бюджетний дефіцит – це та сума, на яку в даному році витрати бюджету перевищують його доходи.

Причини дефіциту бюджету пояснюються цілим рядом факторів:

  • зниженням рівня суспільного виробництва

  • глибокою структурною й технологічною незбалансованістю виробництва, постійним виснаженням природних ресурсів, зниженням науково-технічного потенціалу

  • послабленням контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств, постійним зростанням цін, інфляцією;

  • нераціональною зовнішньоекономічною діяльністю держави;

  • великомасштабним оборотом “тіньового” капіталу;

  • великими непродуктивними витратами, приписками, крадіжками, втратами виробленої продукції.

Причинами дефіциту бюджету в Україні є:

1.  Зменшення приросту національного доходу.

2.  Збільшення бюджетних витрат.

3.  Зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з  видатками.

4.  Відсутність чіткої фінансової стратегії.

5.  Інфляційні процеси.

У країнах із фіксованою кількістю грошей в обігу можуть бути застосовані три способи покриття дефіциту бюджету – жорсткіше оподаткування, емісія паперових грошей, що веде до інфляції, державні позики, які спричиняють зростання державного боргу.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+