Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Відмінності економічних законів і їх класифікація

 

Економічний закон – це внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між економічними явищами і процесами, а також між протилежними сторонами окремих явищ і процесів, їх елементами і властивостями.

І. Закони, що діють упродовж різних історичних періодів. Серед них розрізняють такі чотири типи:

1. Загальні економічні закони – властиві всім суспільним способам виробництва (відповідності виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил, зростання продуктивності часу, економії робочого часу).

2. Економічні закони, які діють у декількох суспільно – економічних формаціях – вартості, попиту і пропозиції тощо. Такі економічні закони відображають сталі й суттєві зв’язки, властиві декільком технологічним способам виробництва в їх взаємодії з деякими однаковими елементами різних суспільних форм в однотипних суспільно – економічних формаціях.

3. Специфічні економічні закони – ті, що діють лише в межах одного суспільного способу виробництва. Найважливіший серед них – основний економічний закон, який виражає найбільш глибинні зв’язки між продуктивними силами і виробничими відносинами, відносинами власності у взаємодії з розвитком продуктивних сил.

4. Економічні закони, що діють лише на одній із стадій (висхідній або низхідній) суспільного способу виробництва (наприклад, породження монополії концентрацією виробництва, який діє на вищій стадії розвитку капіталізму).

II. Закони різних сфер суспільного відтворення:

1) закони безпосереднього виробництва: закон зростання технічної будови виробництва, закон визначення вартості товарів суспільно необхідним робочим часом, закон спадної віддачі та ін.;

2) закони, що діють у сфері обміну: закон вартості (основною ознакою якого є обмін еквівалентів), закон попиту та пропозиції тощо;
3) закони, що діють у сфері розподілу: закон привласнення середнього прибутку на рівновеликий капітал, закон обернено пропорційної залежності між величиною прибутку та розміром заробітної плати та ін.;
4) закони сфери споживання: закон зростання потреб, закон Енгеля, закони Госсена тощо.

IІІ. Закони, які діють на різних рівнях економічної системи:

1) закони мікрорівня: закон одиничного поділу праці, закон зростання трансакційних витрат та ін.;

2) закони макрорівня: закон циклічного розвитку економіки, закон грошового обігу та ін.;

3) закони метарівня: закони інтернаціоналізації виробництва, обміну та ін., які найінтенсивніше діють у межах Європейського союзу;

4) закони, що діють у масштабах світового господарства: закони нерівномірності економічного розвитку, закон інтернаціоналізації обігу (який на цьому рівні діє з меншою інтенсивністю), інтернаціональні форми закону вартості та ін. Більшість із цих законів ще не досліджена.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+