Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Доходи

 

Доходи

Дохід – це  грошовий засіб отриманий в результаті господарської діяльності за визначений термін.

В економічній теорії доходи класифікуються за різними критеріями:

1. 3а рівнем формування:

– доходи мікроекономічного рівня: заробітна плата, рента, процент, прибуток, амортизація, валовий і чистий дохід підприємства і т. ін.;

– доходи макроекономічного рівня; національний дохід; сукупний особистий дохід; дохід кінцевого використання і т. ін.

2. За суб’єктами привласнення:

– доходи індивіда;

– доходи домогосподарства (сім’ї);

– доходи підприємства (фірми);

– доходи галузі;

– доходи територіальної громади;

-Доходи держави;

3. Залежно від цін, в яких визначається дохід:

– номінальний дохід – визначається в цінах поточного періоду;

– реальний дохід – визначається в цінах базового року (або в цінах поточного року за вилученням рівня інфляції).

4. Для аналізу діяльності підприємства (фірми) використовують такі форми доходу:

Сукупний дохід  – сума яку отримує підприємство від продажу певної кількості товару.

Середній дохід – дохід який приходиться на одну одиницю проданого товару.

Граничний дохід   – приріст доходу виникає за рахунок малого збільшення об’єму випуску.

5. Залежно від включення доходу в ціну товару;

– первинні доходи включаються в ціну товару: зарплата, процент, рента, прибуток, амортизація, непрямі чисті податки;

– вторинні доходи виникають у зв’язку з перерозподілом первинних доходів: прямі податки, дивіденди, трансфертні виплати державою, підприємством та домогосподарством і т. ін.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+