Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Завдання та система економічних наук

 

Головним завданням економічної науки вважається активне перетворення виробничих відносин та їх трансформація у безпосередню продуктивну силу суспільства.

Як особлива сфера суспільної практики економічна наука становить собою складну систему, що включає в себе цілу низку наступних підсистем:

  • теорії, тобто набуті знання у формі економічних категорій, законів, наукових гіпотез, концепцій, які створені з врахуванням практики.
  • методологію, тобто вчення про методи пізнання економічної дійсності, яка виступає своєрідним способом виробництва нових знань та їх застосування з метою перетворення виробничих відносин у зв’язку з продуктивними силами;
  • кадри вчених-економістів, котрі мають необхідні знання, уміння та навички наукової діяльності;
  • підсистему інформації, яка забезпечує нагромадження, збереження і передачу економічних знань;
  • сукупність наукових інституцій — академій, вузів, науково-дослідних інститутів, лабораторій, експериментальних баз тощо, які виступають центрами виробництва наукових знань.

Таким чином економічна наука як система становить собою досить складну інституцію. Причому, говорячи про її складність, слід мати на увазі, що кожна складова системи економічних наук в свою чергу є системою, а тому доцільно говорити про ієрархію систем.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+