Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами

Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами, а також справ про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України, визначається суддею Верховного Суду, визначеним у порядку, передбаченому статтею 33 ЦПК України, одноособово.

Суддя Верховного Суду може визначити підсудність справи тільки на території України. Суддя Верховного Суду в ухвалі про встановлення підсудності справ про спори між громадянами України, що проживають за її межами, повинен відповідно до ЦПК України керуватися не тільки Конституцією України, ЦПК України, але і Законом України «Про міжнародне приватне право». Особистим законом фізичної особи вважається право держави, громадянином якої вона є. Якщо фізична особа є громадянином двох або більше держав, її особистим законом вважається право тієї з держав, з якою особа має найбільш тісний зв’язок, зокрема, має місце проживання або займається основною діяльністю. Особистим законом особи без громадянства вважається право держави, у якій ця особа має місце проживання, а за його відсутності – місце перебування. 

Право власності та інші речові права на рухоме майно, що за правочином перебуває в дорозі, визначаються правом держави, з якої це майно відправлене, якщо інше не встановлено за згодою сторін. При цьому подружжя може обрати для регулювання майнових наслідків шлюбу право особистого закону одного з подружжя або право держави, у якій один з них має звичайне місце перебування, або, стосовно до нерухомого майна, право держави, у якій це майно знаходиться. У разі відсутності вибору права подружжям майнові наслідки шлюбу визначаються правом, яке застосовується до правових наслідків шлюбу. Таким чином, припинення шлюбу та правові наслідки припинення шлюбу визначаються правом, яке діє на цей час щодо правових наслідків шлюбу.

Суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у таких випадках:

 • якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у статті 77 Закону України «Про міжнародне приватне право»;
 • якщо на території України відповідач у справі має місце проживання або місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи – відповідача;
 • у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України;
 • якщо у справі про сплату аліментів або про встановлення батьківства позивач має місце проживання в Україні;
 • якщо у справі про відшкодування шкоди позивач – фізична особа має місце проживання в Україні або юридична особа – відповідач – місцезнаходження в Україні;
 • якщо у справі про спадщину спадкодавець у момент смерті був громадянином України або мав в Україні останнє місце проживання;
 • дія або подія, що стала підставою для подання позову, мала місце на території України;
 • якщо у справі про визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим особа мала останнє відоме місце проживання на території України;
 • якщо справа окремого провадження стосується особистого статусу або дієздатності громадянина України;
 • якщо справа проти громадянина України, який за кордоном діє як дипломатичний агент або з інших підстав має імунітет від місцевої юрисдикції, відповідно до міжнародного договору не може бути порушена за кордоном;
 • якщо у справі про банкрутство боржник має місце основних інтересів або основної підприємницької діяльності на території України;
 • в інших випадках, визначених законом України та міжнародним договором України.

Іноземний елемент – ознака, яка характеризує приватноправові відносини, що регулюються цим Законом, та виявляється в одній або кількох з таких форм:

 • хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою;
 • об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави;
 • юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+