Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Цивільний процес (Шпаргалки)

1. Призначення, завдання, мета цивільного судочинства

2. Засади (принципи) цивільного процесуального права: поняття, ознаки, значення

3. Засади (принципи) цивільного процесуального права: класифікація

4. Засади (принципи) цивільного процесуального права, закріплені у Конституції України

5. Відкритість інформації щодо судової справи

6. Принцип верховенства права у цивільному судочинстві

7. Повага до честі і гідності, рівності перед законом і судом, пропорційність у цивільному судочинстві

8. Гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами

9. Змагальність сторін, диспозитивність цивільного судочинства

10. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення, обов’язковість судових рішень

11. Розумність строків розгляду справи судом, неприпустимість зловживання процесуальними правами

12. Відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення

13. Законодавство про цивільне судочинство

14. Право особи на захист та способи захисту, які застосовуються судом

15. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система

16. Електронний суд

17. Правнича допомога та основні положення досудового врегулювання спору

18. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів

19. Розгляд спору у третейському суді

20. Розгляд спору в іноземному суді та кількох пов’язаних між собою вимог

21. Інстанційна юрисдикція

22. Підсудність справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя та відповідач

23. Підсудність справ за вибором позивача

24. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами

25. Виключна підсудність

26. Передача справи з одного суду до іншого та недопустимість спорів про підсудність

27. Визначення складу суду

28. Склад суду

29. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи

29. Підстави для відводу (самовідводу) судді

30. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи

31. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

32. Заяви про самовідводи та відводи

33. Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу

34. Наслідки відводу суду (судді)

35. Склад учасників справи, їх права та обов’язки

36. Неприпустимість зловживання процесуальними правами

37. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи

38. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність

39. Сторони у цивільному процесі

40. Процесуальні права та обов’язки сторін

41. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів

42. Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного відповідача

43. Треті особи в судовому процесі: поняття, ознаки, види

44. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

45. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору та наслідки залучення

46. Відмінність третіх осіб від інших учасників судового процесу

47. Процесуальне правонаступництво

48. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб

49. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у цивільному процесі

50. Прокурор у цивільному процесі

51. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у цивільному процесі

52. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб

53. Участь у справі представника суду в інтересах інших осіб

54. Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі

55. Види представництва у цивільному процесі

56. Законні представники у цивільному процесі

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+