Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підстави для відводу (самовідводу) судді

Нормами національного законодавства та положеннями міжнародно-правових актів забезпечується невід’ємне процесуальне право особи – право на справедливий судовий розгляд. Суд створює такі умови, за яких кожному учаснику судового процесу гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав та у виконанні процесуальних обов’язків, визначених процесуальним законом.

Відвідце заявлена неможливість брати участь у справі для учасників процесу, які не беруть участь у справі, які вже вступили у справу, або вирішувати справу для судді, який вже прийняв справу.

Суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

  • він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;
  • він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;
  • він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;
  • було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;
  • є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об’єктивності судді;
  • за наявності обставин, встановлених статтею 37 «Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи» ЦПК України.

До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї, родичами між собою чи родичами подружжя. Не може бути підставою для відводу кумівство та інші форми соціальної спорідненості осіб. Водночас це є іншими обставинами, які викликають сумнів в об’єктивності та неупередженості судді, та є самостійною підставою відводу судді. Пряма чи побічна заінтересованість судді у результаті розгляду справи може бути підставою як для відводу, так і для самовідводу. Заінтересованість може мати юридичний або побутовий характер. Юридична заінтересованість судді має місце, якщо від результату вирішення спору у нього виникнуть, зміняться або припиняться певні права або обов’язки. Побутова або фактична заінтересованість полягає в тому, що рішення суду може мати вплив на особисті стосунки судді з оточуючими.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

При цьому порушення правил відводу або самовідводу може бути підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів». Складання уповноваженими державними органами протоколів про притягнення судді до адміністративної відповідальності за порушення правил відводу або самовідводу у зв’язку з конфліктом інтересів у розгляді певних справ містить ознаки втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+