Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сторони у цивільному процесі

Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав, свобод, охоронюваних  законом інтересів, прагнучи  одержати судове рішення, яким би закріплювався сприятливий для них результат. 

Ознаки:

 • ймовірність
 • юридична заінтересованість
 • наявність протилежних юридичних інтересів
 • можливість впливати на хід процесу своєю волею
 • рішення по справі стосується саме сторін.

Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач.

Позивач – це особа, на захист прав та інтересів якої відкрито провадження у справі. З цього випливає, що позовна заява подається для захисту порушених прав, а саме порушення в часі повинно існувати до відкриття провадження у справі. Відповідач – це особа, яка за заявою позивача або іншого ініціатора процесу залучається судом до участі у справі для визначення підстав покладення на неї обов’язку щодо поновлення суб’єктивного права позивача, яке зазнало посягання.

Сторін примушує шукати захисту в суді спірність та невизначеність матеріальних правовідносин. Але спір може мати місце при відсутності таких відносин у дійсності, тому правосуб’єктність сторін можуть мати особи, які лише вважають, що між ними існують матеріально-правові відносини. Становище сторін у процесі тісно пов’язане з правопорушенням. Але може бути і без нього, внаслідок помилки про наявність між ними спірних правовідносин. Крім того, особа може вимагати від суду усунення умов, які створюють реальну загрозу порушення. Таким чином, сторони мають у переданій на розгляд судові справі особистий юридичний інтерес, який буде протилежним за матеріальним і процесуальним характером. Матеріально-правовий — визначається спірними цивільними, трудовими, іншими матеріальними правовідносинами сторін. Процесуально-правовий — наслідками розв’язання матеріально-правового спору, одержання певного за змістом рішення суду.

Таким чином:

 • сторони – це обов’язкові суб’єкти цивільного процесу у справах позовного та наказного провадження; 
 • сторони – це особи, між якими виник спір про право, який є предметом розгляду та вирішення судом; 
 • юридична заінтересованість сторін носить особистий характер, тобто вони наділені і матеріально-правовою, і процесуальною заінтересованістю; 
 • справа (процес) ведеться від імені сторін; сторони несуть судові витрати у справі; 
 • на сторони поширюються усі наслідки та властивості рішення суду; 
 • правосуб’єктність сторін допускає правонаступництво.

Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава. Знову ж таки поза увагою закону залишились ряд учасників, які можуть виступати сторонами у цивільному процесі (наприклад, територіальні громади, АРК окремі учасники, які не наділені статусом юридичної особи).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+